Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Petak, 17 Novembar 2023 - Vlada SBK - KSB

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je objavu Javnog poziva za sticanje statusa realizatora (predavača) u okviru a) općeg programa stručnog usavršavanja; b) posebnog programa stručnog usavršavanja; c) programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave i d) programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike.
Prijava na javni poziv dostupna je u on-line formatu na TMS (Training Management Platform) platformi Agencije, a što je precizirano u sadržaju javnog poziva
Krajnji rok za prijavu je 01.12.2023. godine.

Javni poziv i prijava za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja (preuzimanje dokumentacije)
Prijave na javni poziv podnose se putem aplikacije https://hrm.adsfbih.gov.ba/

 

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 21. sjednice.

Objavljeno u Sjednice 2023

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru 3. poziva za prijavu aplikacija.
Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000 EUR, a rok za dostavljanje aplikacija je 28. decembar 2023. godine do 16 sati.

Više informacijama možete dobiti u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona i na linku:

https://c2c.ba/bs/press/480000-eur-za-inovativne-privredne-subjekte/14

https://serda.ba/bs/novosti/480000-eura-za-inovativne-privredne-subjekte/3819

 

Objavljeno u Novosti*