Sjednice Vlade SBK / KSB

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
83. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za utorak, 11.5.2021.godine, u 9 sati

Krizni štab/ stožer ministarstva zdravstva u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo je predložio Prijedlog mjera za suzbijanje pandemije COVID-19 na području Srednjobosanskog kantona.

Na osnovu predloženih mjera, Vlada SBK donosi slijedeći

Zaključak

1. Nastaviti sa striktnim provođenjem svih općih i posebnih mjera koje su trenutno na snazi.
2. Mjera koja se odnosi na rad škola mijenja se na način da se, nakon što je uspostavljena nastava za završne razrede u punom obimu kroz redovni nastavni proces, ta mjera uspostavi i za ostale razrede kako bi se uspješno privela kraju školska godina.
Ova mjera primjenjivat će se od ponedjeljka, 10. 5. 2021. godine.
3. Mjeru ograničenog kretanja i maksimalno dopuštenog broja ljudi u zatvorenom i na otvorenom prostoru donijeti na način da se po automatizmu usklađuje s Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
4. Nalaže se inspekcijskim tijelima Srednjobosanskog kantona i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona da intenziviraju rad na terenu s ciljem praćenja provođenja važećih mjera i preporuka.

Vlada SBK usvojila zapisnik sa 81. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava sa pozicije „Poticaji šumarstvu za državne šume“ u iznosu od 130.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi - interventna sredstava u 2021.godini u ukupnom iznosu od 7.186,00KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima i to:
• Poljoprivrednik „Avea“ Busovača - 2.300,00KM.
• Muharem Alihodža , Viteza - 1.900,00KM.
• Salem Bureković, Fojnice - 2.986,00KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske Osnovnoj školi “ Novi Travnik“ Novi Travnik u iznosu od 5.011,37KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf - Uskoplje na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
- Saglasnost SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje pokretanje postupka za nabavku roba i usluga i to:
• Nabavka računara i računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 4.086,00KM PDV-om.
• Nabavka elektronske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00KM s PDV-om.
• Građevinski radovi u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00KM s PDV-om.
- Nabavka i ugradnja podnih podloga (pločica) za multimedijsku dvoranu u procijenjenoj vrijednosti od 4.000,00KM s PDV-om. - Nabavka namještaja za multimedijalnu dvoranu u procijenjenoj vrijednosti od 5.000,00KM s PDV-om. Sredstva su osigurana donacijom Vlade Republike Hrvatske.
- Saglasnost ministru obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na Rješenje o imenovanju Radne grupe za stručnu i tehničku podršku u procesu digitalne transformacije postojećeg informatičkog sistema u školstvu.

Vlada Srednjobosanskog kantona prihvatila je Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za prvi kvartal 2021.godine. U periodu od januara do marta 2021. godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 14875 prekršaja, što je za 2935, to jeste za 16% manje evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.

Vlada SBK prihvatila je i Izvještaj Ministarstva finansija o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za prvi kvartal 2021.godine Vlade Kantona, premijera Kantona i ministrice finansija.
Vlada SBK donijela je Odluku o izdvajanju sredstava za egzistencijalnu novčanu naknadu u iznosu od 500.000,00KM. Naznačena sredstva izdvajaju se za II. kvartal 2021.godine za isplatu egzistencijalne novčane naknade demobilisanim braniocima i suprugama umrlih demobilisanih branilaca.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2021. godinu Sveučilištu "Vitez" za sufinansiranje projekta "Obrazovanje za potrebe tržišta rada" u iznosu od 1.500,00KM.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od 453.712,47KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
• Transferi jedinicama lokalne uprave - 200.000,00KM.
• Transferi javnim poduzećima - 120.000,00KM.
• Transferi neprofitnim organizacijama - 40.000,00KM.
• Ugovorene i posebne usluge - 53.712,47KM.
• Transferi pojedincima - 40.000,00KM.
- Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2021.godini u ukupnom iznosu od 1.690.071,33KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
• Tekući transferi drugim nivoima vlasti - 1.109.311,33KM.
• Javna poduzeća - 453.880,00KM.
• Neprofitne organizacije - 25.000,00KM.
• Transferi pojedincima - 101.880,00KM. 

Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih/glazbenih škola ( za mjesec maj i juni 2021. godine) u ukupnom iznosu od 166.666,66 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Osnovna muzička škola Travnik - 16.666,66 KM.
• Osnovna muzička škola Bugojno - 15.833,34 KM.
• Osnovna muzička škola Novi Travnik - 12.000,00 KM.
• Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“ Novi Travnik - 38.833.33 KM.

Data je i saglasnost na Ministarstvu privrede za zaključivanje Aneks broj 3. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Sutješćina“, općina Kreševo kojim se utvrđuje način izmirenja obveza u 36 mjesečnih rata.

 

Novosti

06.05.2021 Energetska politika Bosne i Hercegovine se usvaja na entitetskom nivou, odnosno, Federalnom niv...
06.05.2021 Spisak poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstav...
06.05.2021 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sred...
05.05.2021 Dana 05.05.2021.godine u zgradi Ministarstva privrede SBK održan je sastanak između predstavnika Min...
30.04.2021 Dana 30.04.2021.godine u zgradi Vlade SBK održan je sastanak Ministarstva privrede SBK, na čelu sa m...
« Maj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31