Sjednice 2023

17 Novembar
2023

Saopštenje sa 22. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 21. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u istovjetnom tekstu predloženom od strane Ministarstva pravosuđa i uprave. Utvrđeni Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje. U sklopu ove točke Vlada SBK je donijela Zaključak: „Vlada Kantona pridržavat će se jedinstvenog principa prilikom formiranja novih organizacijskih oblika u sistemu kantonalnih tijela uprave. Zadužuje se Ministarstvo finansija za osiguranje neophodnih sredstava za postupnu implementaciju Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.“

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za isplatu naknade za troškove vodovodnog priključka zgrade Odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu u iznosu od 7.437,92 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „VITKOM“ d.o.o.
- Odluka o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Jajcu za nabavku elektrotehničke opreme u vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Stručna služba Vlade je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Stručne službe Vlade u iznosu od 5.464,80 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „KALEA“ d.o.o. Ilijaš.

Vlada SBK na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike predlaže Skupštini SBK prihvaćanje Izvještaja o reviziji učinka „Rodna ravnopravnost i sprječavanje nasilja nad ženama“ uz zaduživanje svih nadležnih kantonalnih institucija za postupanje po zaključcima i preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine donio je preporuku za Parlament FBiH i kantonalne skupštine da je potrebno uspostaviti funkcionalne komisije/odbore za ravnopravnost spolova i osigurati njihov proaktivan rad u cilju provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i međunarodnih standarda iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Takođe, Vlada SBK bi trebala osigurati da koordinaciona tijela prate implementaciju gender akcionih planova, te da izrađuju godišnje i završne izvještaje o realizaciji s informacijama o stepenu realizacije pojedinačnih mjera, te osigurati donošenje dvogodišnjih programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i mladih je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku školskog namještaja u SŠ „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 75.205,85 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku školskog namještaja u OŠ „Busovača“ Busovača u iznosu od 71.660,16 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku školskog namještaja u SŠ „Busovača“ Busovača u iznosu od 78.480,09 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku školskog namještaja u OŠ „Kiseljak“, PŠ „Brnjaci Kiseljak“ u iznosu od 29.631,07 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku opreme za informatički kabinet za potrebe OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac u iznosu od 3.995,75 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Ecos“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku polica za školsku knjižnicu za potrebe OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac u iznosu od 980,05 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Rekord“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku računara za potrebe OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Rekord“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku pumpe za centralno grijanje za potrebe OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac u iznosu od 7.018,20 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „DOPER-TECH“ T.R. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstva za plaćanje poreza na promet nekretnina za potrebe OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik.
- Odluka o davanju saglasnosti SŠ „Busovača“ Busovača i SŠ „Novi Travni“ Novi Travnik za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2003/24. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o usvajanju nove relacije za prijevoz učenika OŠ „Guča Gora“ Guča Gora:
- Bandol – Mosor – OŠ „Guča Gora“ (u ukupnoj dužini 5,90 km).
- Odluka o davanju saglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga kako slijedi:
1. MSŠ „Bugojno“ Bugojno, predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 2.347,00 KM bez PDV-a;
2. SSŠ „Fojnica“ u Kiseljaku, predmet: nabavka ormara za kabinet fizioterapeuta;
procijenjena vrijednost nabavke: 950,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka CD playera; procijenjena vrijednost nabavke: 120,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka opreme za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture; procijenjena vrijednost nabavke: 500,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka računarske opreme; procijenjena vrijednost nabavke: 700,00 KM bez PDV-a;
3. OŠ „Gromiljak“ Gromiljak, predmet: renoviranje učionica u školskoj zgradi;
procijenjena vrijednost nabavke: 5.982,90 KM bez PDV-a;
4. SŠ „Travnik“ Nova Bila, predmet: rekonstrukcija poda-postavka laminata;
procijenjena vrijednost nabavke: 4.000,00 KM bez PDV-a; predmet: nabavka uredskog namještaja; procijenjena vrijednost nabavke: 2.298,00 KM bez PDV-a;
- Odluka o davanju saglasnost za izvođenje radova u OŠ „fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik u procijenjenoj vrijednosti od 27.760,50 KM bez PDV-a,
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za novu utvrđenu kilometražu za prijevoz učenika OŠ „Turbe“, PŠ „Vlahovići“ u ukupnoj dužini 16,5 km.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na tekst Javnog poziva za prijavu kandidata za člana Ispitne komisije za polaganje vozačkih ispita u 2024. godini. Javni poziv je za slijedeće pozicije:
• Pozicija: Predsjednik ispitne komisije,
• Pozicija: Ispitivača iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa,
• Pozicija: Ispitivača iz upravljanja motornim vozilom,
• Pozicija: Ispitivača iz poznavanja pružanja prve pomoći.
- Odluka o davanju saglasnosti ministru Bojanu Domiću za potpisivanje ugovora o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona sa Studentskim centrom „Zenica“ Zenica za akademsku 2023./2024. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti ministru Bojanu Domiću za potpisivanje ugovora o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona sa Univerzitetom „Džemal Bijedić“, SD „Antalija“ Mostar za akademsku 2023./2024. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti ministru Bojanu Domiću za potpisivanje ugovora o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona sa Studentskim centrom Sveučilišta u Mostaru, Mostar za akademsku 2023./2024. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti ministru Bojanu Domiću za potpisivanje ugovora o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona sa Studentskim centrom „Sarajevo“ Sarajevo za akademsku 2023./2024. godinu.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku motornih vozila za potrebe MUP-a, u iznosu od 1.899.612,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeća „GUMA“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku mobilnih radara za potrebe MUP-a, u iznosu od 59.927,40 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeća „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku radio stanica za potrebe MUP-a, u iznosu od 29.975,40 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeća „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku motornog vozila za potrebe MUP-a, u iznosu od 69.999,93 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeća „DANIAL - S“ d.o.o. Tešanj.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izdvajanju šuma iz šumskogospodarskog područja „Lašvansko“ (Službene novine KSB/SBK broj: 11/18;).

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenje okoliša, te razvojnih projekata za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 230.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima za unapređenje prometa u 2023. godini u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Fojnica prijevoz“ d.o.o. Fojnica za sufinansiranje troškova održavanja vozila i nabavke rezervnih dijelova.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima za unapređenje prometa u 2023. godini u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Žilić“ d.o.o. Novi Travnik za sufinansiranje nabavke opreme.
- Odluka o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenje okoliša, te razvojnih projekata za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanje novih start-up kompanija za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o izdvajanju sredstava privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška skijalištima i razvoju turizma za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 186.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstva za sanaciju sanitarnih čvorova za potrebe OŠ „Han Bila“ Travnik u iznosu od 4.965,01 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ESKIMO S2“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstva za sanaciju podova u učionicama za potrebe OŠ „Han Bila“ Travnik u iznosu od 4.999,05 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „PAM COLOR“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku uredskog namještaja za potrebe MSŠ „Gimnazija Bugojno“ Bugojno u iznosu od 850,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „KARADŽA – TRADE - KAŠMIR“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku printera za potrebe MSŠ „Gimnazija Bugojno“ Bugojno u iznosu od 480,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IT – FIX CENTAR TEHNIKE“ d.o.o. Bugojno.
- Odluku o izdvajanju sredstva za nabavku elektroničke opreme za potrebe SŠ „Nikola Šop“ Jajce u iznosu od 12.600,90 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „EDUCA“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o raspodjeli sredstva za oblast informisanja za 2023. godinu u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „SIMURG MEDIA“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstva drugim nivoima vlasti i fondovima – za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata u ukupnom iznosu od 73.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. „Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ izdvaja se iznos od 40.000,00 KM;
2. „Studentski dom dr. Dragutin Dujmušić“ izdvaja se iznos od 33.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za provedbu postupka javne nabavke - zakup objekta u Kiseljaku u vlasništvu Zorana Dune i Miroslava Dune, a za potrebe korisnika Budžeta - SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica, primjenom izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim nabavama (Sl.glasnik BIH 39/14, 59/22), temeljem članka 10. stavak (1) točka a) istog Zakona. Ovlašćuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, da donese odluku o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, provede postupak javne nabavke, te po okončanju postupka javne nabavke ministar sklopi ugovor o zakupu objekta u Kiseljaku sa Zoranom Dunom i Miroslavom Dunom iz Kiseljaka.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za sanaciju toaleta u OŠ „Turbe“ u procijenjenoj vrijednosti nabavke od 8.000,00 KM bez PDV-a.

pogledano 1877 puta

Novosti

14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
03.06.2024 OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti - Služba za urbanizam, i...
« Juni 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30