Kantonalna uprava za branioce

Tel: 030 518 605 | Fax: 030 503 195 | Adresa: Stanična 43, Travnik | Email: branioci@sbk-ksb.gov.ba

21.12.2022 | Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene novine SBK broj 13/18), Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna upra...
13.12.2021 Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene novine SBK broj 13/18), Kantonalna uprava za bran...