Ured za zakonodavstvo Vlade SBK

Tel.: 030 512-313 | Stanična br.43 Travnik | Email: ured.zakonodavstvo@sbk-ksb.gov.ba

Nadležnosti

Nadležnosti Ureda:

Ured za zakonodavstvo daje Vladi, sa stajališta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sustavom mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata, obavlja određene stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata koje Vlada predlaže Saboru Županije, osigurava metodološko jedinstvo u izradi županijskih zakona, drugih propisa i općih akata, brine se o objavljivanju u Službenim novinama Županije Središnja Bosna zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Sabor, propisa i drugih općih akata koje donosi Vlada, ministarstva i druga tijela uprave, te vrši druge propise koje mu, u svezi s njegovim djelokrugom povjeri Vlada.