Ministarstvo privrede / Novosti

U skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom za javno - privatno partnerstvo (JPP) Srednjobosanskog kantona kojeg čine Zakon o Javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 3/18), i Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije JPP projekata  (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/18), Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona identifikovala su potencijalne projekte javno - privatnog partnerstva koji su uvršteni u Katalog potencijalnih projekata na nivou Kantona za period od 2021. do 2023. godine.
Katalog se sastoji od 25 potencijalnih projekata javno - privatnog partnerstva za okvirni srednjoročni (trogodišnji) period od 2021. do 2023. godine i 11 projekata koji se planiraju realizovati u 2021.godini i ima za cilj dati pregled potencijalnih projekata i pobuditi interesovanje javnog i privatnog sektora.
Pozvamo domaće i strane investitore da se upoznaju sa Katalogom potencijalnih JPP projekata za period 2021. – 2023.godine, te da nas kontaktiraju za realizaciju projekata i postanu dobri partneri javnih tijela koji su ponudili veoma interesantne projekte.

Katalog potencijalnih projekata JPP

 

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona pokrenulo je aktivnosti na izradi Vodiča za strane investitore pod nazivom “Investiraj u Srednjobosanski kanton”


Vodič za strane investitore “Investiraj u Srednjobosanski kanton” prvi je vodič ovog tipa u Srednjobosanskom kantonu, te će investitorima pružiti jasne i pristupačne informacije o mogućnostima poslovanja.
Kroz prezentaciju investicijskih projekata po sektorima i posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona želi podstaći brži rast privrede, ravnomjeran i održiv razvoj Srednjobosanskog kantona.
Vodič objašnjava korake za početak poslovanja i nudi sveobuhvatne informacije o geostrateškom položaju, prirodnim bogatstvima, atraktivnim sektorima, putnoj mreži, troškovima poslovanja, prednostima investiranja, ljudskim resursima, potrebnim dozvolama, cijenama komunalnih usluga za pravne osobe, općinskim komunalnim taksama, investicijskim lokacijama, doprinosima, porezima, registraciji preduzeća, relevantnim zakonima u Srednjobosanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.
U cilju predstavljanja Srednjobosanskog kantona kao mjesta povoljnog poslovnog ambijenta predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona posjećuju općine i održavaju radne sastanke sa načelnicima i pomoćnicima načelnika. Kroz ove radne sastanke prikupiti će se podatci i informacije koje će biti od značaja za izradu ovog dokumenta.
Ovim putem Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona zahvaljuje se svim načelnicima općinina i njihovim saradnicima, koji su uzeli aktivno učeće u izradi Vodiča za strane investitore “Investiraj u Srednjobosanski kanton”, sa željom da istim entuzijazmom, odgovornošću i timskim radom svi zajedno doprinesemo što potpunijoj i efektnijoj realizaciji postavljenih ciljeva.