Ministarstvo gospodarstva / Novosti

Poštovani,

Zbog tehničkih problema sa radom službene stranice Vlade Srednjobosanskog kantona (www.sbk-ksb.gov.ba), te nemogućnosti pristupa Javnim pozivima Ministarstva privrede, koji su objavljeni dana 30.03.2023. godine, rok za dostavu prijava se produžava do 28.04.2023. godine.

Navedeno produženje roka se odnosi na Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija za 2023. godinu, broj: 05-14-2267/23 od 30.03.2023. godine i Javni poziv za odabir privrednih društava, obrtnika, trgovaca na malo (šifri osnovnih djelatnosti 41.11 i 47.29) i fizičkih lica koja su u procesu registracije novog obrta, za sufinasiranje dijela doprinosa za zapošljavanje novog radnika i sufinansiranje dijela minimalne neto plate za radnike koji se već nalaze u radnom odnosu kod poslodavca, broj: 05-14-2268/23 od 30.03.2023. godine.

Također, pozivamo sve privredne subjekte i obrtnike, zainteresovane za navedene javne pozive, da na službenoj stranici Vlade Srednjobosanskog kantona i Facebook stranici Ministarstva privrede, od 20.04.2023. godine, prate izmjene navednih Javnih poziva.

MINISTARSTVO PRIVREDE

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 28/06, 2/10 i 57/20), člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine FBiH", broj: 2/98, 48/99 i  75/21), Ministarstvo privrede SBK/ KSB donosi

 

RJEŠENJE 

o produženju važenja registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobuskim linijama u Srednjobosanskom kantonu

 

RJEŠENJE (preuzimanje dokumentacije)

 

U Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona danas je potpisan Aneks br. 2 na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju rude gipsa sa koncesionarom Rudnici Gipsa d.o.o. Donji Vakuf, čime se osnovni Ugovor i pravo na koncesiju na lokalitetu Elezovac, općina Donji Vakuf produžava na period od 10 godina. Potpisivanjem ovog Aneksa br.2Ugovora ima veliku važnost na razvoj privrede na području općine Donji Vakuf, ali i na području cijelog Kantona.

Važno je napomenuti da su općina Donji Vakuf i koncesionar Rudnici Gipsa d.o.o. Donji Vakuf, postigli dodatni sporazum oko izdvajanja dodatnih sredstava direktno u općinski budžet, zavisno od eksploatisanih količina i to za sve vrijeme trajanja potpisanog Aneksa. Ovo predstavlja posebnu i dodatnu odgovornost lokalne zajednice spram svojih prirodnih resursa, te posebnu društvenu odgovornost i zainteresovanost koncesionara za lokalnu zajednicu na čijem području djeluje. Ovakav odnos spram prirodnih resursa i način saradnje lokalne zajednice i privrednih subjekata mogao bi biti model djelovanja i saradnje i na području drugih lokalnih zajednica kantona.

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona cijeli postupak provelo je u zakonu predviđenim rokovima, shodno odredbama kantonalnog Zakona o koncesijama.