Ministarstvo privrede

Tel: 030 511-217 | Fax: 030 511-729 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: minpriv@sbk-ksb.gov.ba, Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

26.10.2021 | Ministar Ministastva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić održao je danas radni sastanak povodom otvaranja zimske turističke sezone i manifestacije “Šankanje” ...
06.09.2021 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosa...
24.06.2021 U skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom za javno - privatno partnerstvo (JPP) Srednjobosanskog kantona kojeg čine Zakon o Javno-privatnom pa...
24.06.2021 U skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom za javno - privatno partnerstvo (JPP) Srednjobosanskog kantona kojeg čine Zakon o Javno-privatnom pa...
19.04.2021 Zahtjev za uključivanje u program Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2021.godinu...