Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

25 Septembar
2023

OBAVIJESTKantonalna uprava za šume SBK objavljuje Obavijest o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer - poticaji šumama u skladu sa Zakonom o šumama" utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna sa kriterijima raspodjele sredstava za 2023. godinu:

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije Transfer za program "Poticaji šumama u skladu sa Zakonom o šumama"

Program utroška sredstava "Transfer - poticaji šumama u skladu sa Zakonom o šumama" utvrđenih Budžetom SBK/ KSB sa kriterijima raspodjele sredstava za 2023. godinu

Poziv za kandidovanje projekata za dodjelu namjenskih sredstava

pogledano 624 puta