Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Srijeda, 15 Maj 2024 - Vlada SBK - KSB

Obavjest o pokretanju postupka za javnu nabavku.
U skladu sa članom 3. stav (1) i članom 90. stav (1) Zakona o javnim nabavama („Službene novine Bosne i Hercegovine" broj: 39/14 i 59/22), obavještavamo Vas da je donesena Odluka o pokretanju javne nabave:


Predmet nabave: Nabavka terenskih SUV motornih vozila,
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 341.881,00 KM,
Vrsta postupka: otvoreni postupak.

 

Odluka o pokretanju postupka Jnbroj 12-11-01-2126/24-10 od 13.05.2024.godine (pdf)

Objavljeno u Planovi nabavki

Na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno - privatnog partnerstva, Ministarstvo privrede objavljuje Katalog potencijalnih projekata za period 2024-2026.godine.

Katalog se sastoji od 19 potencijalnog projekta za okvirni trogodišnji period od 2024. do 2026. godine i 11 projekata koji se planiraju realizovati u 2024.godini i ima za cilj dati pregled potencijalnih projekata i pobuditi interesovanje javnog i privatnog sektora.

Pozivamo predstavnike javnih tijela koja su identifokavala potencijalne projekte da se upoznaju sa mogućnostima koje im se nude kroz zakonski i podzakonski okvir javno - privatnog partnerstva i da u što skorije vrijeme započnu realizaciju projekata.


Također, pozivamo domaće i strane investitore da se upoznaju sa Katalogom potencijalnih JPP projekata, te da nas kontaktiraju za realizaciju projekata i postanu dobri partneri javnih tijela koji su ponudili veoma interesantne projekte.
S ciljem efikasnog služenja javnom interesu i građanima našeg Kantona Ministarstvo privrede Vam stoji na raspolaganju za stručnu podršku u tom procesu.

 

Katalog potencijalnih projekata JPP

 

Objavljeno u Novosti*