Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Petak, 02 Juni 2023 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 169. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o donošenju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2024. – 2026. godina. Ove smjernice su temeljene na razvojnoj strategiji SBK-a koja je definirala ukupno 194 strateška projekta, organizirana u 39 mjera i 12 prioriteta. Te smjernice su uključene u Akcijski plan za period planiranja 2023. - 2025. Akcijski plan ima svrhu pružiti informacije svim upravnim tijelima u SBK-u o ključnim projektima i aktivnostima u narednom trogodišnjem periodu kako bi ih mogli uključiti u svoje trogodišnje i godišnje planove rada, uz redovne aktivnosti.

Objavljeno u Sjednice 2023