Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Srijeda, 06 Decembar 2023 - Vlada SBK - KSB

U skladu sa članom 52. stav 1. Zakona o šumama („Službene novine SBK“ broj: 5/14, 12/15, 8/16,7/18 i 14/20), upoznajemo javnost sa radom Kantonalne uprave za šumarstvo SBK za period 01.01. do 31.12.2022. godine, stanje šuma na području SBK, obim realizovanih sječa u (državnim/privatnim) šumama, obim realizovanih šumsko-uzgojnih radova, obim bespravnih sječa, broj podnesenih prijava protiv izvršioca nezakonitih radnji, poduzetim mjerama na integralnoj zaštiti šuma, broj evidentiranih šumskih požara, opožarenoj površini i pričinjenoj šteti i druge informacije u vezi aktivnosti u šumama SBK.

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo SBK/KSB za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine (preuzmimanje dokumentacije)

 

Objavljeno u Novosti*

U skladu sa članom 52. stav 1. Zakona o šumama („Službene novine SBK“ broj: 5/14, 12/15, 8/16,7/18 i 14/20), upoznajemo javnost sa radom Kantonalne uprave za šumarstvo SBK za period 01.01. do 31.12.2022. godine, stanje šuma na području SBK, obim realizovanih sječa u (državnim/privatnim) šumama, obim realizovanih šumsko-uzgojnih radova, obim bespravnih sječa, broj podnesenih prijava protiv izvršioca nezakonitih radnji, poduzetim mjerama na integralnoj zaštiti šuma, broj evidentiranih šumskih požara, opožarenoj površini i pričinjenoj šteti i druge informacije u vezi aktivnosti u šumama SBK.

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo SBK/KSB za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine (preuzmimanje dokumentacije)

 

Kantonalno Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u skladu s člankom 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br: 15/21) obavještava zainteresirane strane i jedinicu lokalne samouprave Novi Travnik o podnesenom zahtjevu za obnovu rješenja okolišne dozvole operatoru „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo, PJ Novi Travnik za Pogon za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu, na adresi Mehmeda Spahe 1 u N. Travniku.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Odjel za zaštitu okoliša, ul. Prnjavor br. 16 a, Travnik, soba 21 i na web stranici ministarstva: www.sbk-ksb.gov.ba. / (okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvid).

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 Zahtjev za okolišnu dozvolu C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo, PJ Novi Travnik (preuzimanje dokumentacije)

 Plan upravljanja otpadom (preuzimanje dokumentacije)

Objavljeno u Novosti*