Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Srijeda, 20 Decembar 2023 - Vlada SBK - KSB

Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je Ćamila Durakovića, potpredsjednika Republike Srpske. Zvaničnoj posjeti, odnosno sastanku prisustvovali su i ministri u Vladi SBK-a, ministar Advan Akeljić, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministar Amir Šećibović, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, i ministar Sedžad Milanović, Ministarstvo privrede.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj situaciji u Kantonu, saradnji Srednjobosanskog kantona i općina koje se naslanjaju na Republiku Srpsku, ali i ostalih općina Kantona, s Republikom Srpskom. Razgovaralo se i o planovima i aktivnostima Vlade Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, te o realizaciji planiranih projekata i programa.

Objavljeno u Novosti*

skupstina

Skupština Srednjobosanskog kantona je na IX. sjednici održanoj 19. decembra 2023.godine, usvojila Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024.godinu i Zakon o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu.

Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu je usvojen u iznosu od 356.655.622 KM, usvojeni Budžet SBK za 2024. godinu sadrži niz razvojnih i ključnih projekata, takođe i socijalnih mjera.

Tokom 2024. godine ekonomska i fiskalna politika Vlade Srednjobosanskog kantona bit će usmjerena na poboljšanje institucionalnog okvira u skladu sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole osigurat će fiskalnu disciplinu i učinkovito pružanje javnih usluga.

Objavljeno u Novosti - skupština