Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Petak, 24 Novembar 2023 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 22. sjednice.

Objavljeno u Sjednice 2023