Služba za zajedničke poslove / Novosti

28 Septembar
2023

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnosNa osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05 i 103/21) raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

pogledano 1127 puta