01 Februar
2021

Sazvana 70. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
71. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 4.2.2021. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 70. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona- sekretar Vlade
2. Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
3. Prijedlog godišnjeg plana i programa projektiranja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – Kantonalna direkcija za ceste
4. Prijedlog Odluke o odobravanju ispate naknada za prekovremeni rad i rad u neradne dane pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova za vrijeme održavanja lokalnih izbora u 2020. godini – Ministarstvo unutrašnjih poslova
5. Prijedlog Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radni mjesta za školsku 2020/21. godinu (3x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
6. Saglasnost za potpisivanje aneksa na ugovore o prijevozu učenika osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
7. Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Turbe“ Turbe
b) OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik
c) „Srednja stručna škola“ Bugojno
d) OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik
e) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
8. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za prijevoz učenika OŠ „Karaula“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta za 2021. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade
KSB/SBK i British Councila i Aneksa 1 – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu - Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
12. Izvještaji o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za IV. kvartal 2020. godine – Ministarstvo finansija
a) Revizija transfera za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola KSB/SBK, broj:05-01-IR/20, u Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
b) Revizija subvencija za učešće na sajmovima i izložbama, broj: 05-03-IR/20. u Ministarstvu privrede
13. Izvještaji o obavljenim unutarnjim revizijama za IV. kvartal 2020. godine – Ministarstvo finansija
a) Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća- opći dio koji se odnosi na sva ministarstva, uprave, upravne organizacije, službe i urede koje je osnovala Vlada Kantona, broj: 05-IR/20-21
b) Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća službi i ureda koje je osnovala Vlada Kantona, broj: 05-09-IR/20
c) Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća kantonalnih uprave i upravnih organizacije Srednjobosanskog kantona, broj: 05-10-IR/20
d) Izvještaj o obavljenoj reviziji poslovanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona , broj: 05-11-IR/20
e) Izvještaj o obavljenoj reviziji usklađenosti poslovanja Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona, broj: 05-12-IR/20
14. Izvještaj o radu inspektora za matične knjige za 2020. godinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu februar 2021. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( godišnji izvještaj)
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( mjesečni izvještaj)
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu Vlade u mjesecu februar 2021. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
17. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za ažuriranje procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i plana zaštite i spašavanja Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1478 puta