28 Januar
2021

Saopštenje sa 70. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 69. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“. Odlukom se utvrđuje utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, na poziciji “Tekući transferi pojedincima - za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“ u ukupnom iznosu od 815.423,70 KM.

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijskom centru “DUGA” Novi Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu – sa pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 55.000,00 KM JU Edukacijsko-rehabilitacijskom centru “DUGA” Novi Travnik, na ime sufinansiranje nabavke vozila za prijevoz korisnika usluga centra. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Edukacijsko-rehabilitacijskog centra “DUGA” Novi Travnik.
- Odluka o raspodjeli medicinske i zaštitne opreme donirane od strane SR Njemačke, za potrebe zdravstvenih ustanova SBK. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Suglasnost Skupštini Srednjobosanskog kantona na Plan javnih nabavki za 2021. godinu.
- Saglasnost za izvođenje radova na uređenju kancelarijskog prostora Skupštine SBK, procijenjena vrijednost radova iznosi 1.500,00 KM sa PDV-om.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 1.503,00 KM Srednjoj školi „Nikola Šop“ Jajce, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstva se dodjeljuju navedenoj školi na stavku „Izdaci za energiju“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prigoda u iznosu od 10.229,55 KM, Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstva iz ove odluke dodjeljuju se na stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih namjenskih prigoda u iznosu od 10.000,00 KM Fondu za zaštitu okoliša SBK, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstva iz ove odluke dodjeljuju se na stavku „Subvencije javnim poduzećima – za utopljavanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju.

pogledano 1498 puta