Ministarstvo poljoprivrede / Programi

Članak je filtriran: četvrtak, 18 Juli 2019 - Vlada SBK - KSB
četvrtak, 18 Juli 2019 10:48

Saopštenje sa 14. sjednice Vlade SBK -2019

Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona
Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke i dala saglasnosti:
Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja
Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku tonera i kopir aparata
Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku papira i kancelarijskog materijala
Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku IT opreme
Vlada je usvojila Izvještaj o radu Regionalne ekonomske zajednice (REZ) za 2018. godinu
Vlada je primila na znanje inicijativa za formiranje interresorne radne grupe za utvrđivanje i analizu parafiskalnih nameta na nivou KSB/SBK
Vlada je primila na znanje informaciju o stanju prostorija u CIB-Bugojno
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
Odluka o izdvajanju i raspodjeli interventnih sredstava iz Budžeta KSB/SBK za 2019. godinu
Odluka o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Programa za sanaciju vjerskih objekata
Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za vjerske objekte
Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za sufinanciranje programa za rješavanje problematike zagađenja otpadom
Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata pomoći u sanaciji obiteljskih objekata iz sredstava poticaj povratku za 2019. godinu
Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2019. godinu
Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke i dala saglasnosti:
Odluka o isplati štete od zaštićene divljači
Odluka o prodaji stalnih sredstava (motorna vozila i motocikli)
Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme
Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku usluga obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca
Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku skenera
Saglasnosti za pokretanju postupka za nabavku računarske opreme i namještaja
Saglasnosti za isplatu troškova žalbenog postupka u postupku javne nabavke za realizaciju projekta izgradnje kanalizacije Carevo Polje 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela sljedeće odluke i dala saglasnosti:
Odluka o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika
Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim školama za VII. i VIII mjesec 2019.godine.
Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za mjesec lipanj 2019.godine.
Odluka o izdvajanju sredstava za sport- kotizacija
Odluka o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za sport
Saglasnost za nabavku klima uređaja
Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola
Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje i OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce
Odluku o pokretanju postupka za nabavku usluga analiza stanja školskih zgrada
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnosti:
Saglasnost za nabavku računarske opreme i namještaja
Odluka o izdvajanje sredstava tekuće rezerve za potporu liječenja
a) Miro Kulić
b) Marijo Kovačević
c) Emina Sefer
d) Enes Bilal
e) Hajrudin Selava
f) Sead Šeremet
g) Emir Kolasević

Ministarstvo financija predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnosti:
Dokumenta okvirnog budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2020-2022.g.
Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog Kantona za 2019. godinu
Odluka o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH broj AP 4689/16 od 19.12.2018.g.
Odluka o izdvajanju sredstava općini Dobretići za III. kvartal 2019. godine
Odluka o izdvajanu sredstava za realizaciju Odluke Ustavnog suda BiH broj AP 4775/17 od 22.5.2019
Odluka Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju ugovora o van sudskim nagodbama ( iznos 4.800,00KM)
Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju ugovora o van sudskim nagodbama ( iznos 28.651,12 KM)
Odluka o izdvajanju sredstava po Sporazuma Vlade i Kantonalne direkcije za ceste ( iznos 1.429.617,02 KM)
Odluka o izdvajanju sredstava po Sporazuma Vlade i Kantonalne direkcije za ceste (iznos 666.065,91KM) 

Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnosti:
Saglasnost na prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću policijskih službenika Srednjobosanskog kantona
Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe MUP-a
Saglasnost za sanaciju uredskih prostorija u zgradi PS Busovača
Saglasnost za nabavku terenskih vozila za potrebe MUP-a
Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo, a Vlada donijela odluke i dala saglasnost:
Saglasnost za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Bugojnu
Saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku
Saglasnost za nabavku tonera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku
Vlada je također usvojila mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje člana 9. zakona o sudskim taksama
Na prijedlog Uprava, Ureda u Službi Vlada je donijela odluke i saglasnosti:
Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja – Ured premijera Kantona
Odluku o rashodovanju i prodaji stalnog sredstva – motornog vozila (2x) –Sabora Kantona
Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme-Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja u zgradi Vlade- Služba za zajedničke poslove
Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Saglasnost za nabavku itisona- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Saglasnost na sporazumno rješavanje isplate regresnog duga prema općini Gornji Vakuf – Uskoplje – Kantonalno pravobraniteljstvo Vitez
Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Vlada je usvojila izvještaj o financijskoj reviziji Kantonalne direkcije za ceste za 2018. godinu
Vlada je donijelu odluku i dala suglasnost o imenovanjima
a) Imenovanje radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona
b) Imenovanje komisije za nabavku opreme za laboratorij kemije u MSŠ „Gornji Vakuf“
c) Imenovanje komisije za nabavku i ugradnju PVC stolarije u „Trećoj osnovnoj školi“ Bugojno
d) Imenovanje komisije za javnu nabavku izgradnje krova u STŠ“Bugojno“
e) Imenovanje komisije za nabavku decentraliziranog grijanja na pelet u Općinskom sudu u Kiseljaku
f) Imenovanje komisije za nabavku skenera za potrebe Općinskog suda u Travniku
g) Saglasnost na imenovanje tematskih podgrupa za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027.

 

Objavljeno u Novosti*