Ministarstvo poljoprivrede / Odjeljenje inspekcije

Članak je filtriran: Srijeda, 13 April 2022 - Vlada SBK - KSB

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH , broj 49/05 i 103/21), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kanton Središnja Bosna („Službene novine SBK/KSB“, broj 7/19) i Zaključka Vlade Srednjobosanskog kantona/Kanton Središnja Bosna broj:01-04.1-2087/22-36 od 24.3.2022. godine, direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu

Objavljeno u Novosti*