Ministarstvo zdravstva i socijalne politike / Novosti

06 Novembar
2023

Program utroška sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2023.godinu na poziciji "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za nabavku oprema zdravstvenim ustanovama Kantona"pogledano 434 puta