Ministarstvo zdravstva i socijalne politike / Novosti

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike objavljuje 

ODLUKU O IZBORU

u postupku javne nabavke

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Kantona Središnja Bosna, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje člana upravnog vijeća Javne ustanove „Apoteka/Ljekarna“ Travnik 

- jedan predstavnik Ministarstva -

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje člana upravnog vijeća Javne ustanove „Apoteka/Ljekarna“ Travnik – jedan predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike

JAVNI NATJEČAJ (preuzimanje dokumentacije)
Prijavni obrazac za član UV Apoteka Travnik (preuzimanje dokumentacije)
Izjava za članove UV Apoteka Travnik (preuzimanje dokumentacije)
OBRAZAC ZA SUKOBU INTERESA (preuzimanje dokumentacije)