Ministarstvo gospodarstva

Tel: 030 511-217 | Fax: 030 511-729 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: minpriv@sbk-ksb.gov.ba , Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

28.07.2022 | 5. Međunarodni Kahramanmaras Kongres o ekonomiji upravljanja i politici (KAYES) u organizaciji Udruženja za socio-ekonomska istraživanja Euroazije održat će se od 15. do ...
24.06.2022   ...
14.06.2022 Ministarstvo privrede SBK izradilo promotivni letak “Kako otvoriti obrt” U njemu su sadržani uslovi (opšti i posebni) za otvaranje obrta, kao i uslov...
11.05.2022 Ministarstvo privrede SBK je izradilo Vodič za buduće obrtnike. Osnovi cilj ovog Vodiča je da budući poduzetnici imaju sve informacije na jednom ...
25.04.2022 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog...