09 Februar
2021

Sazvana 72. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
72. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 11.2.2021. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 71. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona- sekretar Vlade
2.Prijedlog Godišnjeg plana i programa projektiranja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Kantonalna direkcija za puteve
3.Prijedlog programa i kriterija utroška sredstava za 2021.godinu iz oblasti branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera udruženjima branioca
b) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja
c) Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
d) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja
e) Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za pravnu pomoć braniocima
f) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnji centra za psiho-socijalno liječenje branioca
g) Program i kriteriji za zapošljavanje branioca
4.Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za oblast branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) Odluka o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći
b) Odluka o izdvajanju sredstava za financiranje promijenjene radne sposobnosti
c) Odluka o izdvajanju sredstava za stambeno zbrinjavanje
d) Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju šehidskih nišana- nadgrobnih spomenika
e) Odluka o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu
f) Odluka o izdvajanju sredstava za smrtne slučajeve
g) Odluka o izdvajanju sredstava za stipendiranje – školovanje djece branioca
5.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku ortopedskih pomagala za 2021. i 2022.godinu – Kantonalna uprava za branioce

6.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga banjsko-klimatskog liječenja branioca za 2021. i 2022.godinu – Kantonalna uprava za branitelje
7.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za isplatu naknade po ugovoru o djelu za Sadetu Sefer (za mjesec siječanj 2021.godinu) - Kantonalna uprava za branioce
8.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju i uređenje šaltera za prijem stranaka - Kantonalna uprava za branioca
9.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama i kantonima – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK u 2021.godini - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo KSB/SBK za nabavku PCR testova i VTM setova - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava ugostiteljskim kompanijama na ime troškova uspostave karantena na području KSB/SBK zbog COVID 19 - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14.Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donirana sredstva SŠ „Busovača“) – Ministarstvo finansija
15.Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu ( donirana sredstva Ministarstvu zdravstva i socijalne politike) – Ministarstvo finansija
16.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola u 2021.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 18.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za usluge obuke učenika u SSŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19.Saglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20.Saglasnost za prijem sudskih pripravnika i pripravnika/volontera u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21.Saglasnost za izvođenje radova u PS Fojnica – Ministarstvo unutrašnjih poslova
22.Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2021.godinu – Ministarstvo nutrašnjih poslova
23.Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva financija za 2021. godinu – Ministarstvo financija
24.Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2021.godinu - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
25.Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa za 2021.godinu - Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
26.Saglasnost na Planove javnih nabavki škola za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) „Srednja strukovna škola Fojnica“ – Kiseljak
b) „Prva osnovna škola Bugojno“ – Bugojno
c) Osnovna škola „Kalibunar“ - Travnik
27.Saglasnost na utvrđivanje nove kilometraže za prijevoz učenika na relaciji Petačići- Trenica, za učenike OŠ“Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
28.Saglasnost na prijedlog dvogodišnjeg ugovora između Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Europu i Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29.Izvještaj o provođenju Zakona o javno-privatno partnerstvu Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu – Ministarstvo privrede

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

 

pogledano 1293 puta