Sjednice Vlade SBK/KSB

20 Avgust
2021

Saopštenje sa 92. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 91. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je utvrdila je Nacrt zakona o podsticanju razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona. Utvrđeni Nacrt zakona o podsticanju razvoja male privrede SBK dostavit će se Skupštini SBK na razmatranje.

 

Vlada SBK je dala pozitivno mišljenje na tekst Prijedloga zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine uz sljedeće sugestije: u članu 18. Prijedloga Zakona potrebno je ugraditi dodatnu odredbu kojom će se definirati potrebna dokumentacija na temelju koje će se utvrđivati pravo na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji , koju dokumentaciju rodilja treba dostaviti centru za socijalni rad kao dokaz o njenom statusu i o visini ukupnih mjesečnih prihoda u njenom kućanstvu odnosno koji se prihodi zbrajaju u ukupne mjesečne prihode kućanstva, a Član 46. treba brisati. Donesen je i Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da ovaj zaključak dostavi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK utvrdila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu. Izvještaj o izvršenju Budžeta SBK za 2020.godinu dostaviti će Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Izmjenama i dopunama Pravilnika izvršena je djelomična reorganizacija pojedinih organizacionih jedinica unutar Ministarstva, samim time izvršena je reorganizacija pojedinih radnih mjesta koja su uz saglasnost Vlade SBK sistematizirana kako bi se rad Ministarstva prilagodio novim zakonskim rješenjima.

Data je i saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave. Izmjene u Pravilniku se odnose na uslove obavljanja poslova državnih službenika, kao i izmjene koje se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje Ministarstva.

Vlada SBK je dala saglasnost na Interni pravilnik o postupku direktnog sporazuma, koji treba biti usaglašen sa modelom pravilnika o postupku direktnog sporazuma koji propisuje Agencija za javne nabavke za Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno - historijskog naslijeđa i Kantonalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzeća i poduzetnicima – poticaji privrede“ utvrđen Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ukupan iznos sredstava za dodjelu po ovom Programu iznosi 1.400.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, po zahtjevu korisnika Organizacije porodice šehida i poginulih boraca općine Jajce za sufinansiranje sanacije centralnog šehidskog spomen obilježja u Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM.
Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2021. godinu, između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Srednje škole „Travnik“ Nova Bila i Osnovne škole „Kaćuni“ Kaćuni. Odlukom se vrši preraspodjela sredstava u iznosu od 14.000,00 KM. Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila , izdvaja se iznos od 7.000,00 KM na stavku „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ i Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni izdvaja se iznos od 7.000,00 KM na stavku „Nabava građevina“.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK Općini Dobretići za treći kvartal 2021.godine, a na prijedlog Ministarstva finansija. Sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima - podrška općini Dobretići izdvaja se iznos od 62.500,00 KM, za period juli - septembar 2021.godine.

Ministarstvo prostornog uređenje, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o prenamjeni izdvojenih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona u iznosu od 20.000,00KM. Naznačena sredstva koristi će se za sufinansiranje projekta - Izgradnja zaštitnog obalnog zida uz rijeku Lašvu na dionici Bingo - Gumar“, općina Travnik.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o isplati štete nanesene od zaštićene divljači u ukupnom iznosu od 625,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Jusuf Velić iz Bugojna, izdvaja se iznos od 375,00KM i Emir Jusufspahić iz Bugojna, izdvaja se iznos od 250,00KM.
- Odluka o isplati štete nanesene od zaštićene divljači u iznosu od 112,50KM. Naznačena sredstva doznačit će se Nedjeljku Livaji iz Busovače

Ministarstvo obrazovanje, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za visoko školstvo za akademsku 2020./2021.godinu u ukupnom iznosu od 145.150,50KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
- Studentski centar Sarajevo……………………………….…51.600,00KM,
- Studentski centar „Sveučilište u Mostaru“…………………50.400,00KM,
- Studentski centar „Univerzitet u Zenici“……………………20.700,00KM,
- Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar……………….21.600,00KM,
- Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“……………………..…..850,50KM.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Dom zdravlja Travnik u iznosu od 5.000,00KM. Naznačena sredstva koristit će se za sufinansiranje nabavke EKG aparata, za ambulantu Nova Bila.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu Đevada Horića u iznosu od 1.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenom objektu u vlasništvu Smaila Terzića u iznosu od 3.800,00KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluku davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za nabavku udžbenika po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, u procijenjenoj vrijednosti od 124.555,00 KM.
- Odluku davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za nabavku udžbenika po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku, u procijenjenoj vrijednosti od 983.160,00 KM.
- Odluku o davanju saglasnosti Srednjoj školi „Novi Travnik“ za pokretanje postupka za nabavku polu strukturalne fasade u holu škole u vrijednosti oko 181.545,00 KM.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na izbor PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla, kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge rehabilitacije pripadnika braniteljske populacije, u iznosu od 96.000,00KM.

Vlada SBK je na prijedlog Službe za zajedničke poslove donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za izvođenje radova na rekonstrukciji krova, izradi fasade i ugradnji stolarije na zgradi Vlade u kojoj je smješteno Ministarstvo unutrašnjih poslova, u vrijednosti od 393.747,48 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021./2022.godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede prihvatila Izvještaj Regionalne ekonomske zajednice REZ d.o.o. Zenica o implementaciji projekta „Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu“.

pogledano 1154 puta

Novosti

21.01.2022 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
20.01.2022 U srijedu 19. januara 2022. godine, Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je NJ.E. A...
06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31