Ministarstvo prostornog uređenja / Novosti

J A V N I  P O Z I V

ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

Javni poziv (pdf.)

Obrazac Zahtjeva (doc.)

Izjavu o namjenskom korištenju sredstava (doc.)

O B A V I J E S T

Obavještavaju se zainteresovana privredna društva koja imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona da je dana 21.03.2024.godine na web platformi Ministarstva privrede www.eprivreda.ba/ objavljen Javni poziv za sufinansiranje razvojnih projekata.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem web platforme www.eprivreda.ba/, putem pošte na adresu Ministrstvo privrede SBK (Stanična 43, Travnik) ili lično na protokol Vlade Srednjobosanskog kantona.


MINISTARSTVO PRIVREDE SBK