Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

Tel: 030 511-215 | Fax: 030 540-291 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: min.prostorno@sbk-ksb.gov.ba

16.09.2019 | Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Asfaltiranje puta Škulji-Djaci, općina Travnik Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Asfaltiranje puta Potkraj-Đelilov...
13.09.2019 Odluka o dodjeli ugovora - Javna rasvjeta u dijelu naselja na području MZ Bilalovac ...
12.09.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zamjena stolarije na objektu JU "Dom kulture Jajce", općina Jajce Odluka o poništenju postupka javne nabavk...
10.09.2019 Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Aslfaltiranje puta u MZ Novo Naselje, putni pravac ul.Bosanska i Armije BiH, općina Bugojno Odluka o izb...
10.09.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija glavnih priključnih cjevovoda do paviljona i projekt kotlovnice sa projektom sekund. podstani...

Djelokrug rada

Djelokrug rada

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša,, povratka i stambenih poslova obavlja upravne stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje mjerodavnosti Kanton, i to:planiranje i uređenje prostora te politiku korištenja zemljišta; izradu i provedbu prostornoga plana te njegovo usklađivanje s Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine; gradnju; zaštitu okoliša (upravljanje otpadom, zaštitu prirode i kakvoću zraka te zaštitu od buke); povratak i ostvarivanje projekata obnove i razvoja; utvrđivanje stambene politike i osiguranje harmoniziranog funkcioniranja lokalne samouprave u komunalnoj djelatnosti, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.