20 April
2021

Sazvana 81. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
81. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 22.4.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 80.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Bilanca energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK/KSB za 2021.godinu (izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu) – Ministarstvo finansija
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK/KSB za 2021.godinu (izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK/KSB za 2021.godinu (izvršenje doniranih sredstava za SŠ „Kreševo“) – Ministarstvo finansija
6.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo ( III. mjesec akademske 2020/21.godine) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta za pokriće troškova prijevoza donirane robe za potrebe OŠ „Turbe“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog Odluke o darivanju materijala Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK/KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta za potporu liječenja - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku odstranjivača vlage za potrebe službi za zaštitu i spašavanje – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku Plotera printer A0 format – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno - historijskog naslijeđa
12. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branioca – Kantonalna uprava za branioce
13. Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Saglasnost za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova II. faze izgradnje zgrade Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv Travnik
17. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje kantonalnog pravobranioca – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog Odluke o isplati naknade članovima Komisije za izbor Kantonalnog pravobranioca


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 928 puta