30 Septembar
2021

Saopštenje sa 98. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 97. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju tako što se u Zakonu o zdravstvenom osiguranju u članu 101. stavu (6) iza riječi „Kantonalnog zavoda za osiguranje“ stavlja se tačka i ostatak teksta se briše. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju dostaviti će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu kojom se Srednjoj školi „Uskoplje“, Gornji Vakuf - Uskoplje dopušta izvršenje doniranih sredstava od strane Chatolic relief services USA za projekt „Mirovno obrazovanje“ u iznosu od 1.000,00KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2021.godini za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u ukupnom iznosu od 928,60KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi: Fuad Pašić iznos od 326,60KM, Rasim Hodžić iznos od 89,60KM i Edin Omeragić iznos od 512,40KM.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pneumatika za motorna vozila putem Otvorenog postupka u procijenjenoj vrijednosti od 220.146,42KM bez PDV-a.
Donesena je i Odluka o izboru „Brist“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog uglja putem Otvorenog postupka u procijenjenoj vrijednosti od 739.750,00KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za nabavku usluga „Priprema telefonskih centrala“ za potrebe MUP-a u procijenjenoj vrijednosti od 240,00KM bez PDV-a.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o rashodovanju stalnih sredstava Osnovne škole „Novi Travnik“ i „Mješovite srednje škole“ Novi Travnik.
- Odluka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za izvođenje radova na krovu zgrade u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak.
- Odluka o davanju saglasnost na Izmjene i dopune planova javnih nabavki škola za 2021. kako slijedi: OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf – Uskoplje, SŠ „Vitez“ Vitez, OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, MSŠ „Bugojno“ Bugojno, OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe, „Prva osnovna škola Bugojno“ Bugojno i OŠ „Dubravica“ Vitez – Preočica.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za 2021.godinu.
- Odluku o davanju saglasnosti za nabavku „Obnova ISO standard certifikata 2015 u kantonalnim tijelima uprave“ u procijenjenoj vrijednosti od 12.000,00KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za rekonstrukciju i utopljavanje prostorija Košarkaškog kluba Iskra, Bugojno u iznosu od 7.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za uspostavu Biciklističke staze Lašva - Jajce u iznosu od 50.000,00KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona.

 

 

pogledano 565 puta