Sjednice Vlade SBK/KSB

26 Novembar
2020

Saopštenje sa 62. sjednice Vlade SBK - 2020.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 61. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava privrednim društvima za subvencionisanje dijela minimalne plate za mjesec april 2020. godine sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“, odlukom se po ranijim Javnim pozivima Ministarstva privrede SBK, izdvaja iznos od 114.009,00 KM, za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.
Ukupan broj privrednih društava kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 21
Ukupan broj zaposlenik u privrednim društvima kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 623

 

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih namjenskih sredstava, Fondu za zaštitu okoliša SBK u iznosu od 200.000,00 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Fondu za zaštitu okoliša SBK na stavku „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za utopljavanje, vodovod i kanalizaciju“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, „Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske“, u iznosu od 3.021,60 KM, Osnovnoj školi “Dr. Boris Ćorić“ Kreševo, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “Dr. Boris Ćorić“ „Nabavka opreme“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, JP BH Telecom-a, u iznosu od 4.000,00 KM, Osnovnoj školi “ Dolac“, Dolac n/L, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Dolac“, Dolac n/L na stavku „Nabavka opreme“.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu Zakonom o lovstvu za 2020. godinu. Odluka se mijenja se i glasi: „Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 715,00 KM ( 55 % od ukupne štete) radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona. Sredstva iz tačke ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed i isplatit će se na ime Muharem (Hasana) Hodžić, Silos bb, Kaćuni, Busovača.

Nna prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donesene su i slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Odlukom se iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, izdvajaju sredstva u iznosu od 509.999,49 KM, sa uračunatim PDV-om, za nabavku bolničkog informacijskog sustava BIS u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun kompanije “Medit” d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, odlukom se iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 18.339,75 KM, i sredstva u iznosu od 231.660,00 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 249.999,75 KM sa uračunatim PDV-om za nabavku i implementaciju sistema elektronskih zdravstvenih knjižica u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun kompanije “Medit” d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima za djecu sa posebnim potrebama“, odlukom se utvrđuje utrošak sredstava u iznosu od 2.500,00 KM za djecu za posebnim potrebama.
- Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Natječaja za popunu radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabave za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi:
o „Mješovita srednja škola“ Gornji Vakuf-Uskoplje, nabavka projektora za potrebe škole - procijenjena vrijednost 5.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana od strane Vlade Republike Bugarske.
o OŠ „13.Rujan“ Jajce, nabavka polovnog automobila za potrebe škole-procijenjena vrijednost 5.344,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana donacijom.
o SŠ „Novi Travnik“ Travnik, nabavka tri laptopa za potrebe škole-procijenjena vrijednost 5.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda škole.
o SŠ „Travnik“ Nova Bila, nabavka dva projektora za potrebe škole, kao i nabavka i ugradnja trakastih zavjesa - procijenjena vrijednost 5.181,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda škole.
o OŠ „Kalibunar“ Travnik, rekonstrukcija i popravak toplovodnih instalacija i radijatora u školi- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz kapitalnih izdataka.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za Osnovnu školu „Safvet Beg Bašagić“, predmet nabavke – nastavak izgradnje fiskulturne sale, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 157.752,00 KM.

Donesena je i Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za egzistencijalnu novčanu pomoć (za mjesec novembar). Ovom Odlukom izdvajaju se sredstava u iznosu od 137.955,00 KM, sredstva će se rasporediti za demobilizirane branioce i supruge umrlih demobiliziranih branilaca za mjesec novembar 2020. godine, a na prijedlog Kantonalne uprave za branioce.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o drugom nadzornom auditu prema zahtjevu standarda IOS 9001: 2015 i Izvještaj o internom auditu za 2020.godinu prema zahtjevu standarda IOS 9001: 2015.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, Tekuća rezerva Vlade SBK, izdvaja se iznos od 15.000,00 KM, na ime pokrivanja troškova nastalih dezinfekcijom svih škola u SBK (prostorija u školama koje su korištene za potrebe lokalnih izbora).

pogledano 1843 puta

Novosti

06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
24.12.2021 U četvrtak, 23. decembra 2021. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona upriličena je svečana ...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31