11 Avgust
2020

Saopštenje sa 36. vanredne sjednice Vlade SBK održane 11.08. 2020.godine u Travniku                                                     SAOPŠTENJE
sa 36. vanredne sjednice Vlade SBK održane 11.08. 2020.godine u Travniku

 

Vlada SBK je primila na znanje informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Srednjobosanskog kantona i donijela set mjera u skladu sa već postojećim naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite i drugih Federalnih organa te u skladu s tim donijela sljedeće zaključke:

1. Zadužuju se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB da pripreme prijedloge konkretnih mjera za postupanje načelnika općina u periodu pogoršane epidemiološke situacije na području Kantona.

2. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da razradi pravni osnov za primjenu represivnih mjera od strane inspekcijskih organa i pripadnika policije prilikom vršenja kontrola o pridržavanju izrečenih naredbi i mjera na suzbijanju epidemije COVID-19.

3. Vlada Kantona traži dodatno angažiranje inspekcijskih organa, uz asistenciju pripadnika policije, na provođenju naredbi i mjera donesenih od strane nadležnih organa u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.

4. Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da izvrše analizu potreba i analizu načina finansiranja kadrova (sanitarni inženjeri, tehničari i sl.) na poslovima vezanim za suzbijanje pandemije korona virusa.
Navedenu analizu potrebno je dostaviti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.
O izvoru i načinu finansiranja dodatno angažiranih kadrova dogovoriti sa Službom za zapošljavanje SBK/KSB i Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK/KSB.

5. Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da Vladi Kantona dostave informaciju o trenutnom stanju zaštitne opreme i potrebama za nabavkom zaštitne opreme.
Dostaviti izvještaj Vladi Kantona o izvršenim nabavkama zaštitne opreme i iznosu izdvojenih vlastitih sredstava za navedene nabavke.

6. Vlada Kantona traži od sredstava informiranja da se što češće oglašavaju prema građanima pozivom za poštivanje naredbi i mjera nadležnih institucija u cilju sprečavanja pandemije korona virusa.

7. - Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da uputi zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za povećanjem broja PCR testiranja za potrebe SBK/KSB.

   - Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB da upute zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta kantonalnog laboratorija za obavljanje PCR testiranja.

Vlada Kantona je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK/KSB za 2020. godinu – ekonomski kod 641000 (Tekući Transferi drugim nivoima vlasti, fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona) JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime sufinaciranja tekućih troškova nastalih zbog situacije izazvene pandemijom COVID-19 u iznosu od 35.000,00KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauka, mladih, kulture i sporta donijela sljedeće odluke i dala saglasnosti:

- Saglasnost na imenovanje Komisije za javne nabavke za Osnovnu školu „Berta Kučera“ Jajce.
- Saglasnost o izmjeni plana javnih nabavki za pokretanje postupka nabavke udžbenika za osnovne škole sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce.
- Sagalasnost za pokretanje postupka nabavke udžbenika.

 

pogledano 1046 puta
« Mart 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31