Pretraga dokumentacije

Obavijest o najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku

U skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavama („Službene novine Bosne i Hercegovine" broj: 39/14 i 59/22), obavještavamo Vas da je, u sljedećem postupku javne nabavke:
Predmet nabave: Nabavka stalnog sredstva-motornog vozila,
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 341.881,00 KM,
Vrsta postupka: Otvoreni postupak,
Obavijest sa Portala javnih nabavki: 5843-1-1-61/24 od 14.05.2024. godine, objavljeno je Obavještenje o dodjeli ugovora Ovnak d.o.o Vitez

 

pdf.

Obavjest o pokretanju postupka za javnu nabavku.
U skladu sa članom 3. stav (1) i članom 90. stav (1) Zakona o javnim nabavama („Službene novine Bosne i Hercegovine" broj: 39/14 i 59/22), obavještavamo Vas da je donesena Odluka o pokretanju javne nabave:


Predmet nabave: Nabavka terenskih SUV motornih vozila,
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 341.881,00 KM,
Vrsta postupka: otvoreni postupak.

 

Odluka o pokretanju postupka Jnbroj 12-11-01-2126/24-10 od 13.05.2024.godine (pdf)

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJESTI O NABAVI

 

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) u daljem tekstu: Zakon, Ured za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu: Ured) po zahtjevu Službe za zajedničke poslove tijela Srednjobosanskog kantona, objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku: Održavanje informacionog sistema OWIS.


Odredbom člana 21. tačka c) Zakona propisano je da ugovorni organ izuzetno može ugovor o nabavci dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.

U predmetnom postupku primjenjuje se pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava s obzirom da se rješenjem Instituta za intelektualno vlasništvo BiH broj IP-02-47-2-07378/12DI od 10.08.2012. godine priznaje individualni žig i upisuje u registar žigova kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine pod brojem BAZ1014493 za znak OWIS na ime nosioca prava Orka d.o.o. Sarajevo sa pravom prvenstva od 13.01.2010. godine sa rokom važnosti do 13.01.2020. godine za usluge svrstane prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga – NCL (9) i to za klasu 42 Koncepcija i razvoj računala i računalnih programa (softvera) a koje važenje je rješenjem broj IP-03-47-2- 10842/19AT od 05.12.2019. godine produženo za period do 13.01.2030. godine.


U skladu s navedenim, poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci bit će dostavljen samo jednom kandidatu/ponuđaču Orka d.o.o. Sarajevo. Tenderska dokumentacija zainteresiranim kandidatima/ponuđačima je dostupna na portalu E- nabave od 09.05.2024. godine.

Informacija o pregovaračkom postupku (preuzimanje dokumentacije)

Kalendar sadržaja javnih nabavki

« Juli 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31