Članak je filtriran: Četvrtak, 16 Juni 2022 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 126. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu,
• Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu,
• Konačan izvještaj o izvršenoj unutarnjoj Pilot reviziji broj 1,
• Izvještaj o praćenju preporuka Odjela za unutarnju reviziju za drugi kvartal 2022. godine,
• Informacija o obavljenim revizijama općina Kantona,
• Izvješće o izvršenju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021.

2. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Utvrđivanje mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona,
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čarapa za policiju,
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku usluga prijevoda akata,
• Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave – Nabava tonera za izradu slika,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za poništenje postupka nabave materijala za tehničko održavanje objekata i opreme u 2022. godini.

3. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za usluge prevođenja sa arapskog jezika,
• Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera),
• Mišljenje na prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta.

4. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta,
• Saglasnost za produljenje ugovora o radu zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za šport u 2022. godini,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2022. godini.

 5. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku računarske opreme
• Prijedlog odluke o isplati naknade štete od zaštićene divljači,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ovlaštenje zastupanja u parničnom postupku

6. Na prijedlog Ministarstvo pravosuđa i uprave Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Suglasnost na izmjene Plana javnih nabava Kantonalnog tužiteljstva Travnik za 2022. godinu,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za poništenje postupka javne nabave Kantonalnog tužiteljstva Travnik.
• Prijedlog zaključka o davanju sugasnosti za pokretanje postupka javne nabave - Nabava vozila za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik,
• Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave – Nabava uredskog materijala za potrebe Općinskog suda u Jajcu,
• Suglasnost za prijem pripravnika i osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Općinskog suda u Travniku,
• Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu.

7. Na prijedlog Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za pomoć u liječenju,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu usluga održavanja sustava IZIS,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu usluga održavanja sustava CLOUD IZIS,
• Suglasnost za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera),
• Prijedlog rješenja o imenovanju pregovaračkih timova za vođenje pregovora sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja.

 8. Na prijedlog Ministarstvo Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu računarske opreme,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu uredske opreme.

Ostale odluke i saglasnosti:

• Vlada je donijela odluka o povećanje naknade članovima tima za sprječavanje korupcije.

 

Objavljeno u Novosti*