Članak je filtriran: petak, 25 Oktobar 2019 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 20.sjednice.

Na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje, Vlada SBK je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu i uputila u dalju proceduru.

Objavljeno u Sjednice 2019