Министарство здравства и социјалне политике / Новости

28 фебруар
2020

Krizni štab Ministarstva zdravstva Srednjobosanskog kantona za praćenje i analizu situacije izazvane Coronavirusom (COVID 2019) kontinuirano prati aktuelnu epidemiološku situaciju i vrši epidemiološki nadzor. Na današnjoj sjednici raspravljano je o uspostavi procedura i protokola u postupanju kod sumnje na pojavu korona virusa. Prateći preporuke WHO pod nadzor se stavljaju sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u kantonu koje su putovale ili bile u bliskom kontaktu s osobama iz ugroženih područja Kine, Južne Koreje, Italije i Irana. Navedene osobe trebaju se javiti predstavnicima HES-a nadležnog Doma zdravlja , odnosno kantonalnom epidemiologu radi daljnjeg postupanja.

Preporučuje se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta.
S obzirom na trenutno dostupne podatke o bolesti i njezinu prenošenju, WHO preporučuje da se nad svim pacijentima sa sumnjom na COVID-19 izvrši triaža pri prvom kontaktu sa zdravstvenim sistemom te da liječenje započne na temelju ozbiljnosti bolesti. Za osobe koje imaju blage simptome bolesti hospitalizacija možda neće biti potrebna, osim ako ne postoji vjerojatnost od razvijanja teže kliničke slike. U svim tim slučajevima može se razmotriti pružanje zdravstvene zaštite kući. Slučajevi koji zahtjevaju hospitalizaciju bit će zbrinuti u skladu sa dogovorenim procedurama nadzora i liječenja.
Uspostavljen je i algoritam zdravstvenog nadzora na kontaktima oboljele osobe koji uključuje i procedure testiranja.

Nakon detaljne analize svih aktivnosti i stanja na terenu, naglašeno je da trenutno nema potrebe za uvođenjem posebnih javno-zdravstvenih mjera
U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva preporučuje se školama da odgode putovanja učenika izvan BiH , kao najbolju odluku u vezi sa trenutnom situacijom širenja koronavirusa u svijetu.
Obzirom da na prostoru kantona nema zabilježenih slučajeva oboljevanja od korona virusne infekcije, niti postoje sumnjivi slučajevi koji bi zahtjevali testiranje, Kantonalni krizni štab cijeni epidemiološku situaciju na prostoru kantona kao POVOLJNU.
O svim daljnjim postupcima i aktivnostima javnost će biti blagovremeno obavještena.

 

Informacije o novom koronavirusu (COVID-19) možete pročitati na web stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH

https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/

- Definicija slučaja COVID-19
- Preporuke za građane Federacije BiH
- Smjernice za kućnu izolaciju
- Mjere postupanja u kućnoj njezi
- Javnozdravstveno upravljanje kontaktima
- Pitanja i odgovori – COVID-19
- Mitovi i zablude
- Korištenje maskiDefinicija slučaja COVID-19
- Protokol uzimanja, transporta, pohranjivanja uzoraka i mjere zastite
- SZO – Prevencija i kontrola infekcije u zdravstvenim ustanovama
- SZO – Savjeti za korištenje maski_29.1.2020.
- SZO – Standardne mjere opreza u zdravstvenoj zaštiti
- Aneks 7 PPE oblacenje prijevod – poster
- Aneks 8 PPE svlacenje prijevod – poster
- Aneks 9 Propratni obrazac za slanje uzoraka 2019-nCoV
- Aneks 10 ANKETA coronavirus

 

 

Broj:01/1- 95
Bugojno, 17.01.2020.god.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( "Službene novine Federacije BiH " br.26/16 i 89/18 ), člana 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu ( "Službene novine SBK " br.7/19), člana 25. Statuta Javne ustanove Opća bolnica Bugojno br.01/1-405 od 01.04.2019 godine i člana 3. Odluke o prijemu radnika br. 01/1-1533 od 20.11.2019.godine , v.d.direktora Javne ustanove Opća bolnica Bugojno r a s p i s u j e:


JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Doktor medicine – 2 (dva) izvršioca

Opći uslovi :
- Da je državljanin BiH
- da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

Posebni uslovi:

- Završen medicinski fakultet /360 ECTS bodova
- Položen stručni ispit,
- licenca za samostalan rad od nadležne ljekarske komore

- Opis poslova :
- Pod nadzorom ljekara specijaliste obavlja prvi pregled i utvrđuje dijagnozu,
- Raelizuje početnu terapiju i program dijagnostičkih pretraga i analiza,
- Obavlja intervencije u službi,
- Prati obradu smrtnog slučaja
- Davanje prijedloga i mišljenja za unaprjeđenje rada u službi
- Izrada izvještaja o radu iz djelokruga rada službe
- Vrši i druge poslove po rasporedu rada i nalogu šefa službe i direktora Bolnice
- Odgovornost / stručna i materijalna

Mjesto rada: Bugojno, Ambasadora Wagnera br.15
Radno vrijeme: redovno radno vrijeme
Uz prijavu sa kratkom biografijom potrebni su dokumenti (originali ili ovjerene kopije ) :
- Diplomu o završenoj stručnoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Licencu za samostalan rad,
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Potvrda o mjestu prebivališta;

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u roku od 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu na sljedeću adresu: JU Opća bolnica Bugojno,( protokol ) ul.Ambasadora Wagnera br.15., 70230 Bugojno , sa naznakom „ NE OTVARATI - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Komisija za provođenje Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate, koji ispunjavaju uslove, o terminu polaganja pismenog ispita, Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljem izbornom procesu. U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost. Za dodatne informacije kontakt telefon je 030/252-253. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.


JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA BUGOJNO

JAVNI OGLAS (preuzimanje dokumetacije)

« Март 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31