Министарство здравства и социјалне политике

Тел: 030 511 536 | Фаџ: 030 518 661 | Адреса: Станична број 43, Травник | Емаил: mzsp@sbk-ksb.gov.ba

22.03.2019 | Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i ...
18.03.2019 POZIV ZA PRIJAVU Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) traži kvalifikovane medicinske sestre-tehničare iz BiH za ČLANOVE SAVJETODAVNOG ODBORA ...
01.10.2018 Naredba o provođenju obaveze preventivne sistemske deratizacije na području SBK...
07.06.2018 Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03...
31.05.2018 Mediteranska ili Malteška groznica kako se još naziva bruceloza, poznata je stoljećima, ali još nije iskorijenjena. Od te bolesti obolijevaju domaće i...

Надлежности

Надлежности органа управе и дјелокруг рада

Министарство обавља управне, стручне и друге послове утврђене законом, који се односе на:
развитак и унапређење здравствене заштите и здравствене ђелатности преко мреже здравствених установа у власништву Kантона, опћина, домаћих и страних, физичких и правних особа; сустав финанцирања здравствене заштите и здравственог осигурања; праћење здравственог стања и потреба становништва; спречавање и сузбијање заразних болести; спречавање и сузбијање кроничних незаразних болести; промоцију у унапређење исхране; здравствену заштиту мајки, жена и ђеце (планирање обитељи); промоцију и унапређење менталне и физичке рехабилитације, промоцију и унапређење институције кућног лијечења и његе у кући; организирање и надзор лијечења обољелих и рањених ван Kантона; праћење стања опскрбе лијековима, санитетским материјалом и медицинском опремом те утврђивање листе приоритета за њихову набавку; утврђивање јединствених доктринираних својстава у спречавању, сузбијању, дијагностици и лијечењу озлијеђених и обољелих особа; претраге намирница и воде намијењених за људску исхрану, развитак научноистраживачких ђелатности у области здравства, успоставу јединственој информацијског сустава у области здравства; здравствени одгој и унапређење здравствене културе; организирање полагања стручних испита здравствених ђелатника са средњом школском спремом; утврђивање и испуњавање увјета за обављање здравствене ђелатности у приватној пракси и рад здравствених установа у свим облицима власништва; координацију стручно медицинског надзора над радом установа и здравствених ђелатника; инспекцијски надзор у санитарној, здравственој и фармацеутској области, издавање санитарно превентивних сугласности за изградњу, адаптацију и упорабу стамбено-пословних и пословних објеката, сурадњу са домаћим и страним хуманитарним организацијама и донаторима на побољшању стања здравства на подручју Kантона; анализу финанцијско-економског положаја здравства, координацију рада с ресорним министарствима и хуманитарним организацијама на изградњи, обнови и адаптацији објеката и инфраструктурних сустава у мрежи здравствених установа, одлучивање у другоступањском управном поступку по жалбама из мјеродавности Министарства; обављање послова скрби о ђеци без родитељског старања, ђеци ометеној у физичком и психичком развитку, брига о одгојно занемареној и напуштеној ђеци те ђеци чији је развитак ометен обитељским приликама; скрб о материјално неосигураним и неспособним особама, старим и инвалидним особама;скрб о цивилним жртвама рата, скрб о обитељима с ђецом, обављање ревизије рјешења и других аката те рјешавање по жалбама у другом ступњу и области социјалне скрби, скрби цивилних жртава рата и скрби обитељи с ђецом; оснивање и рад лијечничких повјеренстава у другом ступњу за категоризацију цивилних жртава рата, ђеце ометене у развоју и утврђивање неспособности за рад материјално неосигураних особа;осигурање и надзор намјенског трошења финанцијских средстава за социјалне потребе и услуге; усклађивање и надзор рада центара за социјални рад и других тијела, институција и установа чији је ђелокруг рада из области социјалне скрби, скрби цивилних жртава рата и скрби обитељи с ђецом; вођење прописаних евиденција из своје мјеродавности; праћење, контролу и остваривање права корисника социјалне скрби, скрби цивилних жртава рата и скрби обитељи с ђецом те активности на побољшању стања у овој области; сурадња с уредом за социјалну и ђечју скрб при ресорном федералном министарству и другим управним федералним и кантоналним тијелима; сурадњу с хуманитарним организацијама и донаторима који желе помоћи побољшању стања социјалне скрби, скрби цивилних жртава рата и скрби обитељи с ђецом;анализу стања и рада социјалних установа на подручју Kантона и по потреби, давање приједлога и сугласности на оснивање установа из области социјалне и ђечје скрби; обављање и других управно стручних послова, утврђених законом који се односе на мјеродавност Kантона у овој области; припрему нацрта и приједлога закона и других аката из мјеродавности Министарства, обављање и других послова из ових области, сукладно Закону.

Министарство ђелује на подручје Kантона и 12 опћина KСБ /СБK

« Novembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30