02 Lipanj
2020

Sazvana 44. sjednica Vlade SBK- 2020.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),


S A Z I V A M
44. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 4.6.2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 43. sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog rebalansa Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Mišljenje na federalni Nacrt zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika – Ministarstvo privrede
7. Mišljenje na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih i socijalnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (predlagač zastupnica Ljubinka Atanasijević) – Ministarstvo privrede
8. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 2021-2023.godine – Ministarstvo financija
9. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Pravilnik o kategorizaciji turističkih objekata (saglasnost) – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno overdraft zaduženje – Ministarstvo financija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Suda Bosne i Hercegovine, broj:S1 3 I 035251 20 I od 10.4.2020.godine – Ministarstvo financija
13. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu( za Treću osnovnu školu „Bugojno“) – Ministarstvo financija
14. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu( za MSTŠ „Travnik“) – Ministarstvo financija
15. Prijedlog odluke o isplati štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola u 2020.godini (V. i VI.mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i implementaciju sistema elektronskih zdravstvenih knjižica u KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Saglasnost na izmirenje punog iznosa ugovorenih usluga Edukacijsko-rehabilitacijskom centru Duga, Novi Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Saglasnost za sprovođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije za područje KSB/SBK u 2020. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki OŠ „Karaula“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
22. Saglasnost za nabavku opreme za SSŠ Fojnica“ Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Saglasnost za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta pomoćnika ministra za drugostepeno upravno rješavanje - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Saglasnost na zaključivanje ugovora o djelu zbog povećanog obima poslova – Ministarstvo privrede
26. Saglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje protokolarnih poslova za dodjelu poticaja iz oblasti poljoprivrede – Služba za zajedničke poslove
27. Saglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za izbor konsultanata za izradu Strategije razvoja KSB/SBK za razdoblje 2021.-2027.godina – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
28. Informacija o dodjeli prve nagrade za upravljanje razvojem - Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
29. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2019. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
30. Izvještaji načelnika općina o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Načelnik općine Busovača
b) Načelnik općine Bugojno
31. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu juni 2020. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo financija

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing.

Pročitano 1632 puta