Ministarstvo gospodarstva

Tel: 030 511-217 | Fax: 030 511-729 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: minpriv@sbk-ksb.gov.ba , Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

08.08.2019 | Povodom Kurban bajrama svim muslimanima u ime Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona upućujemo iskrene čestitke sa željom, da praznik dočekate i provedete u blago...
24.07.2019 U sklopu redovnih aktivnosti Ministarstva privrede dana 23. 07. 2019. godine ministar privrede Nisvet Hrnjić sa pomoćnikom za industriju, poduzetništv...
16.07.2019 Spisak korisnika sredstava čiji projekti NE ISPUNJAVAJU formalno - pravne uslove javnog poziva, u okviru transfera“Transfer poticaj privredi” za 2019....
16.07.2019 Obavještavaju se privredni subjekti sa područja Srednjobosanskog kantona koji dostavljaju redovne izvještaje prema Ministarstvu privrede da od 01.08.2...
05.07.2019 Na inicijativu Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona dana 04.07.2019. godine u prostorijama privrednog društva Nobil d.o.o. Travnik održan je...


felix2

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministar: Feliks Vidović
Tel.: 030 511 523
Adresa: Aleja Konzula bb, Travnik

Web: https://www.mupsbk-ksb.gov.ba/

markovicMinistarstvo pravosuđa i uprave

Ministar: Zoran Marković 
Tel.: 030 518 687 
Adresa: Stanična 43, Travnik
  Ministarstvo finansija Ministarstvo financija

  Ministrica: Mirjana Plavčić 
  Tel.: 030 540 450
  Adresa: Vezirska 62, Travnik

 Ministarstvo privrede Ministarstvo gospodarstva

  Ministar: Nisvet Hrnjić 
  Tel.: 030 511 217
  Adresa: Prnjavor 16a, Travnik

  Web: www.mgpsbk.com.ba

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvasalka merdzanovic

Ministar: Salkan Merdžanić
Tel.: 030 511 218
Adresa: Prnjavor 16a, Travnik

Ministarstvo obrazovanja   Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

  Ministar: Bojan Domić
  Tel.: 030 511 214 
  Adresa: Stanična 43, Travnik

  Web: www.mozks-ksb.ba

 

 Ministarstvo zdravstva   Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

   Ministar: Anto Matić
   Tel.: 030 511 536
   Adresa: Stanična 43, Travnik
Ministarstvo obnove   Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

   Ministar: Amir Šečibović
   Tel.: 030 511 215 
   Adresa: Prnjavor 16a, Travnik

 

Nadležnosti

Nadležnosti

Ministarstvo pravosuđa i uprave vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti:

  • pravosuđa, pravobranilaštva, uprave i lokalne samouprave; notarske službe;
  • poslove upravne inspekcije;
  • poslove davanja mišljenja o usklađenosti zakona i drugih propisa koje donosi Sabor Kantona, Vlada Kantona i rukovodioci državne službe sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu snagu ustavnih odredbi te obavlja i druge upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Kantona, te druge poslove utvrđene zakonom.

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Propisane Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu Kantonalnih Ministarstava i drugih tijela uprave SBK/ KSB

 


Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave i djelokrug rada

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na:

razvitak i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvene djelatnosti preko mreže zdravstvenih ustanova u vlasništvu Kantona, općina, domaćih i stranih, fizičkih i pravnih osoba; sustav financiranja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje zdravstvenog stanja i potreba stanovništva; sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; sprečavanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti; promociju u unapređenje ishrane; zdravstvenu zaštitu majki, žena i djece (planiranje obitelji); promociju i unapređenje mentalne i fizičke rehabilitacije, promociju i unapređenje institucije kućnog liječenja i njege u kući; organiziranje i nadzor liječenja oboljelih i ranjenih van Kantona; praćenje stanja opskrbe lijekovima, sanitetskim materijalom i medicinskom opremom te utvrđivanje liste prioriteta za njihovu nabavku; utvrđivanje jedinstvenih doktriniranih svojstava u sprečavanju, suzbijanju, dijagnostici i liječenju ozlijeđenih i oboljelih osoba; pretrage namirnica i vode namijenjenih za ljudsku ishranu, razvitak naučnoistraživačkih djelatnosti u oblasti zdravstva, uspostavu jedinstvenoj informacijskog sustava u oblasti zdravstva; zdravstveni odgoj i unapređenje zdravstvene kulture; organiziranje polaganja stručnih ispita zdravstvenih djelatnika sa srednjom školskom spremom; utvrđivanje i ispunjavanje uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi i rad zdravstvenih ustanova u svim oblicima vlasništva; koordinaciju stručno medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih djelatnika; inspekcijski nadzor u sanitarnoj, zdravstvenoj i farmaceutskoj oblasti, izdavanje sanitarno preventivnih suglasnosti za izgradnju, adaptaciju i uporabu stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, suradnju sa domaćim i stranim humanitarnim organizacijama i donatorima na poboljšanju stanja zdravstva na području Kantona; analizu financijsko-ekonomskog položaja zdravstva, koordinaciju rada s resornim ministarstvima i humanitarnim organizacijama na izgradnji, obnovi i adaptaciji objekata i infrastrukturnih sustava u mreži zdravstvenih ustanova, odlučivanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz mjerodavnosti Ministarstva; obavljanje poslova skrbi o djeci bez roditeljskog staranja, djeci ometenoj u fizičkom i psihičkom razvitku, briga o odgojno zanemarenoj i napuštenoj djeci te djeci čiji je razvitak ometen obiteljskim prilikama; skrb o materijalno neosiguranim i nesposobnim osobama, starim i invalidnim osobama;skrb o civilnim žrtvama rata, skrb o obiteljima s djecom, obavljanje revizije rješenja i drugih akata te rješavanje po žalbama u drugom stupnju i oblasti socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; osnivanje i rad liječničkih povjerenstava u drugom stupnju za kategorizaciju civilnih žrtava rata, djece ometene u razvoju i utvrđivanje nesposobnosti za rad materijalno neosiguranih osoba;osiguranje i nadzor namjenskog trošenja financijskih sredstava za socijalne potrebe i usluge; usklađivanje i nadzor rada centara za socijalni rad i drugih tijela, institucija i ustanova čiji je djelokrug rada iz oblasti socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; vođenje propisanih evidencija iz svoje mjerodavnosti; praćenje, kontrolu i ostvarivanje prava korisnika socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom te aktivnosti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti; suradnja s uredom za socijalnu i dječju skrb pri resornom federalnom ministarstvu i drugim upravnim federalnim i kantonalnim tijelima; suradnju s humanitarnim organizacijama i donatorima koji žele pomoći poboljšanju stanja socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; analizu stanja i rada socijalnih ustanova na području Kantona i po potrebi, davanje prijedloga i suglasnosti na osnivanje ustanova iz oblasti socijalne i dječje skrbi; obavljanje i drugih upravno stručnih poslova, utvrđenih zakonom koji se odnose na mjerodavnost Kantona u ovoj oblasti; pripremu nacrta i prijedloga zakona i drugih akata iz mjerodavnosti Ministarstva, obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno Zakonu.

Ministarstvo djeluje na područje Kantona i 12 općina KSB /SBK

 

« Kolovoz 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31