Ministarstvo privrede

Tel: 030 511-217 | Fax: 030 511-729 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: minpriv@sbk-ksb.gov.ba, Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

04.11.2019 | Pravilnik o postupku dostavljanja i vođenju evidencije kolektivnih ugovora na teritoriji Srednjobosanskog kantona...
24.10.2019 Dana 22.10.2019. godine, predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, ministar gospodin Nisvet Hrnjić i službenici iz sektora za indus...
20.09.2019 Dana 17. 09. 2019. godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa pomoćnikom za industriju, poduzetništvo i obrt Zihn...
18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosans...
10.09.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku, usluge geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama z...