Новости / Обавјештења

09 јун
2021

Одржан састанак Вијећа за развојно планирање и управљање развојем у СБК/КСБУ згради Владе СБК/КСБ данас је одржана Прва конституирајућа сједница Вијећа за развојно планирање и управљање развојем у СБК/КСБ, којом је предсједавао премијер Тахир Лендо, а учесници су били чланови Вијећа за развој –начелници/градоначелници опћина/градова у СБК/КСБ. Влада је донијела Одлуку о изради Стратегије развоја СБК/КСБ за раздобље 2021-2027. година, као интегрираног, мултисекторског стратешког документа, који дефинира јавне политике, интегрално усмјерава развој територије кантона и јединица локалне самоуправе. Носилац израде Стратегије развоја је Уред за еуропске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитету према међународном стандарду, а учесници у процесу израде су министарства и друга тијела кантоналне управе, опћине и градови, Вијећа за развојно планирање и управљање развојем у СБК/КСБ, те социо-економски партнери.
Отварајући дискусију о Стратегији развоја, премијер Тахир Лендо је нагласио да је у свим елементима овог стратешког документа осигурана повезаност са стратешким планским документима виших нивоа власти у Босни и Херцеговини, документима из процеса ЕУ интеграција и глобалним циљевима одрживог развоја. Остављен је рок начелницима/градоначелницима да се очитују о Стратегији развоја 2021.-2027.година прије упућивања Влади и Скупштини СБК на усвајање.

Прочитано 512 пута