Новости / Обавјештења

Članci poređani po datumu: сриједа, 22 јул 2020 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu člana 6. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK broj: 7/20), Odluke Vlade SBK o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu finansijskih sredstava dodjelu finansijskih sredstava, broj: 01-11.7-474/2020 od 10.07.2020.godine, Odluke Vlade SBK o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-473/2020 od 10. 07.2020.godine, Ministarstvo privrede SBK raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA POSLOVNIM SUBJEKTIMA


I PREDMET

Pozivaju se poslovni subjekti (izuzev javnih preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave) i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost (isključujući one koji u skladu s propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak s tog osnova plaćaju prema paušalno utvrđenom iznosu), koji su u mjesecu aprilu 2020. godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine, da se prijave na Javni poziv kojim će ostvariti pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plate za mjesec april 2020. godine.


II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

(1) Pravo na podnošenje prijave imaju poslovni subjekti koji imaju sjedište na području SBK, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su imali pad 20% i više ostvarenog prometa u mjesecu za koji apliciraju u odnosu na isti mjesec 2019. godine (Napomena: Za utvrđivanje pada prometa/prihoda za obaveznike koji su registrovani nakon aprila 2019. godine, uzima se prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019.godini ili prosjek prometa/prihoda za prva dva mjeseca 2020. godine za obveznike registrovane u 2020.godini);
b) da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020.godine ili da imaju potpisan Sporazum o izmirenju obaveza;
c) da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020.godine) do dana objave Javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
d) da imaju kod Porezne uprave F BiH prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinansiranje minimalne neto plate za zaposlene;
e) da nisu ostvarili prava po Javnim pozivima pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad, izuzev onih poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo za poslovne jedinice.

(2) Pravo na podnošenje prijave nemaju sljedeći poslovni subjekti:
a) javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
b) privredna društva čiji su žiro računi bili blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
c) privredna društva koja su pod stečajem ili likvidacijom;
d) privredna društva registrovana nakon 01.03.2020.godine.

III DOKUMENTACIJA

(1) Uz popunjen Zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (fizička lica/obrtnici);

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
c) Potvrda o padu ostvarenog prometa koji utvrđuje Federalno ministarstvo finansija - Kantonalni porezni ured Novi Travnik na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnog sistema na serveru Poreznog ureda (kao dokaz dostaviti mjesečni promet sa fiskalne kase za mjesec april 2019. godine i mjesec april 2020.godine)
d) Ukoliko poslovni subjekt nije obaveznik fiskalizacije, pad prihoda se utvrđuje na osnovu ostvarenog prihoda iskazanog u poslovnim knjigama. Obaveznik je dužan uz zahtjev za subvenciju priložiti i svojim pečatom ovjerene finansijske kartice prihoda, a obaveznik samostalni poduzetnik svojim pečatom ovjerene kopirane stranice knjige prihoda (samo za uporedne mjesece za koje se traži subvencija);
e) Specifikacija uz isplatu plaće za uposlene (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za februar 2020.godine;
f) Ugovor o radu i/ili sporazum o raskidu ugovora o radu (za radnike kojima je istekao ugovor radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos) pojedinačno po radniku.
(2) Zahtjev čini sastavni dio ove odluke i može se preuzeti elektronski na službenoj web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba .
(3) Dokumentacija mora biti ovjerena od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

(1) Ovjeren i potpisan Zahtjev dostavlja se Ministarstvu privrede SBK preporučenom poštom na adresu Ministarstva privrede SBK (Stanična 43, 72270 Travnik) sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava.
(2) Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave.

V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

(1) Ministar Ministarstva privrede SBK privrede imenuje Komisiju koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija je dužna zadatak obaviti u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
(3) Komisija podnosi izvještaj o radu Ministru Ministarstva privrede privrede s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
(4) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Ministar Ministarstva privrede SBK upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi Odluku o dodjeli sredstava.
(5) Sa korisnicima sredstava prema odluci iz stava (4) ovog člana Ministarstvo privrede SBK zaključit će ugovor sa svim korisnicima sredstava.

VI OSTALE ODREDBE

(1) Iznos sredstava koja će se dodjeljivati korisnicima zavisit će od raspoloživig sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona.
(2) Podnosioci prijava na “Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslovnim subjektima” mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Vlade SBK.
(3) Ministarstvo privrede SBK ne snosi troškove prema podnosiocima Zahtjeva, te zadržava pravo da Zahtjev prihvati u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
(4) Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/511-217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

MINISTAR
Nisvet Hrnjić

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

ZAHTJEV (preuzimanje dokumentacije)

Na osnovu člana 6. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK broj: 7/20), Odluke Vlade SBK o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu finansijskih sredstava dodjelu finansijskih sredstava, broj: 01-11.7-474/2020 od 10.07.2020.godine, Odluke Vlade SBK o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-473/2020 od 10. 07.2020.godine, Ministarstvo privrede SBK raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA POSLOVNIM SUBJEKTIMA


I PREDMET

Pozivaju se poslovni subjekti (izuzev javnih preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave) i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost (isključujući one koji u skladu s propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak s tog osnova plaćaju prema paušalno utvrđenom iznosu), koji su u mjesecu aprilu 2020. godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine, da se prijave na Javni poziv kojim će ostvariti pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plate za mjesec april 2020. godine.


II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

(1) Pravo na podnošenje prijave imaju poslovni subjekti koji imaju sjedište na području SBK, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su imali pad 20% i više ostvarenog prometa u mjesecu za koji apliciraju u odnosu na isti mjesec 2019. godine (Napomena: Za utvrđivanje pada prometa/prihoda za obaveznike koji su registrovani nakon aprila 2019. godine, uzima se prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019.godini ili prosjek prometa/prihoda za prva dva mjeseca 2020. godine za obveznike registrovane u 2020.godini);
b) da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020.godine ili da imaju potpisan Sporazum o izmirenju obaveza;
c) da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020.godine) do dana objave Javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
d) da imaju kod Porezne uprave F BiH prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinansiranje minimalne neto plate za zaposlene;
e) da nisu ostvarili prava po Javnim pozivima pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad, izuzev onih poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo za poslovne jedinice.

(2) Pravo na podnošenje prijave nemaju sljedeći poslovni subjekti:
a) javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
b) privredna društva čiji su žiro računi bili blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
c) privredna društva koja su pod stečajem ili likvidacijom;
d) privredna društva registrovana nakon 01.03.2020.godine.

III DOKUMENTACIJA

(1) Uz popunjen Zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (fizička lica/obrtnici);

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
c) Potvrda o padu ostvarenog prometa koji utvrđuje Federalno ministarstvo finansija - Kantonalni porezni ured Novi Travnik na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnog sistema na serveru Poreznog ureda (kao dokaz dostaviti mjesečni promet sa fiskalne kase za mjesec april 2019. godine i mjesec april 2020.godine)
d) Ukoliko poslovni subjekt nije obaveznik fiskalizacije, pad prihoda se utvrđuje na osnovu ostvarenog prihoda iskazanog u poslovnim knjigama. Obaveznik je dužan uz zahtjev za subvenciju priložiti i svojim pečatom ovjerene finansijske kartice prihoda, a obaveznik samostalni poduzetnik svojim pečatom ovjerene kopirane stranice knjige prihoda (samo za uporedne mjesece za koje se traži subvencija);
e) Specifikacija uz isplatu plaće za uposlene (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za februar 2020.godine;
f) Ugovor o radu i/ili sporazum o raskidu ugovora o radu (za radnike kojima je istekao ugovor radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos) pojedinačno po radniku.
(2) Zahtjev čini sastavni dio ove odluke i može se preuzeti elektronski na službenoj web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba .
(3) Dokumentacija mora biti ovjerena od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

(1) Ovjeren i potpisan Zahtjev dostavlja se Ministarstvu privrede SBK preporučenom poštom na adresu Ministarstva privrede SBK (Stanična 43, 72270 Travnik) sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava.
(2) Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave.

V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

(1) Ministar Ministarstva privrede SBK privrede imenuje Komisiju koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija je dužna zadatak obaviti u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
(3) Komisija podnosi izvještaj o radu Ministru Ministarstva privrede privrede s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
(4) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Ministar Ministarstva privrede SBK upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi Odluku o dodjeli sredstava.
(5) Sa korisnicima sredstava prema odluci iz stava (4) ovog člana Ministarstvo privrede SBK zaključit će ugovor sa svim korisnicima sredstava.

VI OSTALE ODREDBE

(1) Iznos sredstava koja će se dodjeljivati korisnicima zavisit će od raspoloživig sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona.
(2) Podnosioci prijava na “Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslovnim subjektima” mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Vlade SBK.
(3) Ministarstvo privrede SBK ne snosi troškove prema podnosiocima Zahtjeva, te zadržava pravo da Zahtjev prihvati u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
(4) Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/511-217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

MINISTAR
Nisvet Hrnjić

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

ZAHTJEV (preuzimanje dokumentacije)

Објављено у Новости

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike

 

Naziv radnog mjesta:
- viši referent – vozač
- 1 (jedan) izvršitelj
- na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
- upravlja motornim vozilom po nalogu neposrednog rukovoditelja;
- preuzima i zadužuje vozilo po zapisniku sa opremom;
- brine se o tehničkoj ispravnosti, higijeni i održavanju kao i vremenu provođenja uputa o servisiranju i održavanju vozila;
- vodi evidenciju o putnim nalozima te iste uredno popunjava na način kako je to regulirano Zakonom o unutarnjem cestovnom prometu;
- prati i vrši registraciju vozila;
- vrši vizuelni pregled vozila, pregled stanja guma, signalnih i svjetlosnih uređaja bitnih za sigurnost vozila u prometu;
- pomaže u poslovima umnožavanja materijala za potrebe Ministarstva,
- obavlja i druge operativno-tehničke poslove po nalogu Ministra i rukovodećeg službenika.
Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne politike i to:

- SSS a) III stupanj: strojarska škola-automehaničar, prometna škola-vozač motornog vozila
b) IV stupanj: strojarski tehničar, prometni tehničar-tehničar drumskog prometa
c) V stupanj: VKV za navedene struke pod a) i b);
- vozački ispit B kategorije;
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja srednje stručne spreme.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- prijava na javni oglas;
- kratka biografija;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu;
- diplomu o završenom obrazovanju;
- dokaz o ranom stažu – uvjerenje poslodavca;
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
- dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpušten iz državne službe, a što se dokazuje: ovjerenom izjavom kandidata koji nisu radili u tijelu državne službe ili su nezaposleni ili uvjerenjem tijela državne službe ako je kandidat bio zaposlen u tijelu državne službe;
- izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radi odnos.

Napomena za sve kandidate: odluku o izboru kandidata po raspisanom javno oglasu donosi ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor koje će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi listu uspješnih kandidata sukladno uvjetima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ te na web stranici Ministarstva.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obvezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Povjerenstvo za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Stanična 43, Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS -NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

MINISTAR
Anto Matić

JAVNI OGLAS - PRIJAVNI OBRAZAC - IZJAVA (preuzimanje dokumentacije)

 

Новости

16.10.2020 Pozivaju se sva fizička lica registrovana kod nadležnih općinskih organa koja nisu ostvarila prava p...
16.10.2020 Ministarstvo finansija Srednjobosanskog Kantona obavještava sve korisnike novčane egzistencijalne na...
16.10.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić učestvovao je na panelu Trećeg Međunarodnog Kahramanmar...
14.10.2020 Dana 14. oktobra 2020. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je sastanak premijera S...
01.10.2020 Ministarstvo privrede SBK u cilju usklađivanja upisne politike u srednjem obrazovanju sa potrebama t...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31