13 Srpanj
2021

Sazvana 90. sjednica Vlade KSB - 2021.g.Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
90. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 15.7.2021.godine u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 89.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o koncesijama – Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
5. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva financija za 2020.godinu- Ministarstvo financija
7. Strategija razvoja Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.- 2027. godina – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
8. Izvješće o radu Regionalne razvojne agencije (REZ) za 2020.godinu – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum sa UNDP-om za ESCO projekt – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu (suglasnost) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih cesta – Ministarstvo financija
12. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021.godinu ( izvršenje vlastitih prihoda OŠ „Gornji Vakuf“) – Ministarstvo financija
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo gospodarstva
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe u svrhu pomoći za liječenje – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Haris Kahvedžić
b) Selvedina Grabus
16. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu ručnih radio stanica i fiksne radio stanice – Ministarstvo unutarnjih poslova
17. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu računarske opreme – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o isplati prekovremenog rada, noćnog rada i rada u neradne dane pripadnicima policije za osiguranje vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o isplati dodatnog toplog obroka pripadnicima policije za osiguranje vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) za 2021.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „Ugovorene i druge posebne usluge – nagrade učenicima za postignute rezultate“ - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
22. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2021.godini ( VII. i VIII. mjesec) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
23. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu usluga izrade premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izradi fasade i ugradnju stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava (računara) za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu usluga provođenja preventivne sustavne deratizacije na području Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za nabavu usluga
26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za poslove visokog obrazovanja - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu usluga stručnog nadzora nad izgradnjom objekta SŠ „Novi Travnik“ - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
29. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
30. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabava za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
31. Suglasnost na izmjenu planova javnih nabava škola za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
32. Suglasnost za pokretanje postupka nabave udžbenika za prve razrede osnovnih škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
33. Suglasnost za pokretanje postupka nabave opreme za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
34. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavu usluga sistematskog liječničkog pregleda zaposlenika OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
35. Suglasnost za pokretanje postupka za izvođenje radova u drugoj fazi izgradnje zgrade Policijske stanice Kreševo – Ministarstvo unutarnjih poslova
36. Suglasnost za pokretanje postupka za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar – Ministarstvo unutarnjih poslova
37. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udrugama branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
38. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za mjesec lipanj 2021.godine – Kantonalna uprava za branitelje
39. Suglasnost za raspisivanje internog i javnog natječaja za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
40. Suglasnost za nabavu klima uređaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
41. Suglasnost za produljenje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Kiseljaku i Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
42. Suglasnost za popunu radnog mjesta namještenika u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj:01-04.1-2612/2021-18 od 15.4.2021. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage točke I. Zaključka broj: 01-04.1-2612/2021 – 31 od 15.4.2021. godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
45. Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
46. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana Središnje nabave za 2021.godinu – Ured za javne nabave
47. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za nabavu roba i usluga za potrebe korisnika proračuna Kantona - Ured za javne nabave
a) Za nabavu tečnih goriva
b) Za nabavu mrkog uglja
c) Za obvezno i kasko osiguranje vozila
d) Za nabavu uglja lignita
e) Za nabavu ogrjevnog drveta
f) Za nabavu usluga ispisa
48. Prijedlog Odluka o poništenju postupaka javnih nabava roba i usluga – Ured za javne nabave
a) Za nabavu pneumatika za motorna vozila
b) Za kolektivno osiguranje uposlenika
49. Prijedlog Odluka o pokretanju postupaka javnih nabava roba i usluga – Ured za javne nabave
a) Za nabavu računala i prateće opreme
aa) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabave
b) Za održavanje i popravku računalne opreme
bb) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabave
c) Za nabavu pneumatika za motorna vozila
cc) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javne nabave
d) Za kolektivno osiguranje zaposlenika
dd) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabave
50. Informacija o stanju u odgojno obrazovnom sustavu na području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
51. Informacija o provedenoj reviziji obrazovnih isprava – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
52. Izvješće o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpanj 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
53. Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpanj 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa (2x)
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
d) Ministarstvo gospodarstva (2x)
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
54. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog Rješenja o produljenju mandata članovima Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Prijedlog Rješenja o produljenju mandata članovima Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje KSB/SBK (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
PREDSJEDNIK VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 1400 puta

Novosti

21.01.2022 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
20.01.2022 U srijedu 19. januara 2022. godine, Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je NJ.E. A...
06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
« Siječanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31