30 Ožujak
2021

Sazvana 79. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
79. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 1.4.2021. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 78. redovne i 40. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2021.godinu – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji privredi (uspostava fonda za potporu preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvalitete)“ za 2021.godinu - Ministarstvo privrede
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo“ za 2021.godinu - Ministarstvo privrede
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za podršku razvoju preduzetničkih zona“ za 2021.godinu - Ministarstvo privrede
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za podršku razvoju preduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ za 2021.godinu - Ministarstvo privrede
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za sufinansiranje XXI. Međunarodne konferencije „Utjecaj pandemije Covid-19 na globalizaciju i svjetske ekonomske, pravne i medijske tokove sa osvrtom na zemlje zapadnog Balkana“ – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „finansiranje visokog obrazovanja i stipendiranje studenata“ za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „ tekući transferi pojedincima- za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava JU Dom zdravlja Kreševo za rekonstrukciju krova - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava JU Dom zdravlja Travnik za nabavku materijalno tehničkih sredstava - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava JU Dom zdravlja Travnik za rekonstrukciju ambulante Nova Bila - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za Ju Bolnica Bugojno i Ju Bolnica Jajce za implementaciju tehničkih uvjeta BIS-a – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Željka Agatić
b) Gordana Matošević
15. Prijedlog Odluke o darivanju stalnih sredstava zdravstvenim ustanovama – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donacija za OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići – Fojnica) – Ministarstvo finansija¸
17. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu (donacija za OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe) – Ministarstvo finansija
18. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa - Ured za zakonodavstvo
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupanju Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu na korištenje objekta u kasarni „Slimena“ – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za financiranje Agencije za privatizaciju (mjesec februar 2021.godine) – Agencija za privatizaciju
21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za popunu radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izvođenje radova u Srednjoj školi Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Prijedlog rješenje o imenovanju komisije za nabavku
23. Saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Travnik za nabavku laser printera – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laser printera
24. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku ručnih i fiksnih radio stanica
b) za nabavki GPS uređaja
c) za nabavku LPR kamere
25. Saglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
a) radno mjesto „ glavni kantonalni inspektor“
b) radno mjesto „pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo“
c) radno mjesto „ viši stručni saradnik u cestovnom prometu“
d) radno mjesto „ kantonalni tržišni inspektor“
26. Saglasnost za prijem sudskog pripravnika- volontera u Opštinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Saglasnost za prenamjeni sredstava dodijeljenih JU Bolnici Travnik za informatizaciju zdravstvenog sistema – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
28. Saglasnost za prenamjeni sredstava dodijeljenih JU Dom zdravlja Busovača za popravku medicinskih aparata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Saglasnost za uvrštavanje projekata Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila u godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva KSB/SBK za 2021.godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
30. Saglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu za potrebe SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica u Kiseljaku – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
31. Informacija o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama – Služba za zajedničke poslove
32. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu april 2021.godine – Stručna Služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
33. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu april 2021.godine – Stručna Služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
34. Razrješenja i imenovanja
a) imenovanje Mladena Čuturića za člana Upravnog odbora UKC Sarajevo
b) imenovanje Nedžada Jusića za člana Upravnog odbora SBK Mostar

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 1296 puta