31 Kolovoz
2020

Sazvana 53. sjednica Vlade SBK - 2020Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),


S A Z I V A M
53. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 3.9. 2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED 

1.Zapisnik sa 52. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu - Ministarstvo finansija
3.Prijedlog Odluke o isplati štete od lovostajem zaštićene životinjske vrste - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4.Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB (rekonstrukcija sportskog igrališta u OŠ Nova Bila ) - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
5.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o iznosu i isplati regresa za 2020. godinu – Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava opštini Dobretići (za razdoblje jul-septembar 2020. godine) – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza (III. privremena situacija) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Josip Šimić
b) Samir Alić
10. Saglasnost za nabavku i ugradnju peći na pelet za potrebe organizacijskih jedinica MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Saglasnost za rashodovanje i prodaju motornog vozila u Opštinskom sudu u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Saglasnost na Izmjenu i dopunu Plana nabave Ministarstva privrede za 2020.godinu - Ministarstvo privrede
13. Saglasnost za pokretanje javne nabavke usluga servisiranja i održavanja vozila za potrebe Ministarstva privrede - Ministarstvo privrede
14. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu privrede na neodređeno vrijeme - Ministarstvo privrede
15. Saglasnost za prijem u radni odnos tri namještenika na neodređeno vrijeme u Opštinski sud u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Saglasnost za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - Ministarstvo finansija
17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku računarske opreme - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za izbor najboljeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za „Mješovitu srednju školu“ Gornji Vakuf - Uskoplje, u postupku javne nabavke - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za nabavku sredstava u obliku prava (microsoft licenca ) - Ministarstvo privrede
20. Izvještaj Odjela unutrašnje revizije o obavljenoj reviziji izdataka za gorivo za 2019.godinu kod Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo finansija
21. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1.1.-30.6.2020. godine – Ministarstvo finansija
22. Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve za premijera Kantona i ministricu finansija Budžeta Kantona za I. i II. kvartal 2020. godine – Ministarstvo finansija
23. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje od aprila do juna 2020. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
24. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu septembar za 2020.godinu - Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
25.Izvještaji o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu septembar za 2020.godinu - Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
26. Informacija o izjašnjenju Ministarstva pravosuđa i uprave po Zaključku Vlade broj: 01-4.2-253/2020 od 19.3. 2020. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Informacija o izjašnjenju Ministarstva pravosuđa i uprave po Zaključku Vlade broj: 01-4.2-524/2020 od 11.8. 2020. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 1568 puta