24 Srpanj
2020

Saopštenje sa 50. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 48. redovne i 35. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment „ na drugom ciklusu studija na Fakultetu za menadžment Univerziteta u Travniku. Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije, koja je imenovana Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, Vlada SBK je prihvatila Elaborat o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment“ na drugom ciklusu studija u trajanju od jedne ili dvije godine (4+1 i 3+2) na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku snajperske puške, za potrebe MUP-a SBK. Odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 5.850,00 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „Danial S“ d.o.o. Tešanj.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač. Odlukom se izdvaja iznos od 800,00 KM i isplatit će se na ime Mirko (Mate) Šantić, Busovača.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona” izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime nabavke aparata za otoakustičnu emisiju. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU bolnici Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - zdravstvenim ustanovama u Kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 12.000,00 KM JU bolnici Travnik, na ime nabavke medicinske i zaštitne opreme, lijekova, dezinfekcionih sredstava i druge opreme zbog situacije nastale zbog epidemije Covid-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU bolnice Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za branioce donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branilaca“. Odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nižu potrošačku jedinicu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, za „Mješovitu srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu“ Travnik, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku i ugradnja parking rampe ispred škole. Sredstva su osigurana donacijom Općine Travnik i vlastitih prihoda škole.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za usluge prijevoza opreme na relaciji Danska – Bosna i Hercegovina. Sredstva su osigurana donacijom Općine Novi Travnik.

Data je i Saglasnost za utopljavanje zgrade Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.500,00 KM, a materijal bi se nabavio od preduzeća „Trgo Ten“ d.o.o. Travnik sa kojima je ranije sklopljen ugovor o nabavci materijala, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost za raskidanje ugovora za nabavku ronilačkih odjela i druge opreme za potrebe ove uprave.

Data je i saglasnost Ministarstvu finansija za pokretanje postupka Javne nabavke – ISFU riznična aplikacija (tehnička i funkcionalna podrška). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 585.470,00 KM.

Pročitano 2644 puta

Novosti

21.01.2022 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
20.01.2022 U srijedu 19. januara 2022. godine, Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo ugostio je NJ.E. A...
06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
« Siječanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31