Novosti / Obavještenja

Sadržaj izdvojen po datumu: Petak, 25 Lipanj 2021 - Vlada SBK - KSB

-Vlada KSB je usvojila Zapisnik sa 88. sjednice.
1. Vlada KSB je donijela Odluku o prihvaćanju Elaborata o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Kantona Središnja Bosna na dan 31.12.2020.godine. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Kantona Središnja Bosna na dan 31.12.2020.godine – Središnja popisna komisija
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Elaborata o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Kantona Središnja Bosna na dan 31.12.2020.godine
b) Odluke o rashodovanju stalnih sredstava
c) Odluke o rashodovanju sitnog inventara
d) Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – MUP
e) Odluke o rashodovanju stalnih sredstava – pravosudne institucije
f) Odluke o rashodovanju sitnog inventara – pravosudne institucije
g) Odluke o rashodovanju sitnog inventara – MUP
h) Odluke o isknjižavanju potraživanja
i) Odluke o visini naknade za rad članovima Centralne popisne
2. Vlada je usvojila Dokument okvirnog Proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2022.-2024.godine.
3. Vlada je donijela odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda MSEUŠ „Travnik“).
5. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo KSB na ime nabave seruma antiviperinum koji se koristi kod zmijskog ujeda. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu, sa pozicije Tekuće zalihe Vlade Kantona Središnja Bosna, Zavodu za javno zdravstvo KSB izdvaja se iznos od 8.000,00 KM, na ime nabave seruma antiviperinum koji se koristi kod zmijskog ujeda. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo KSB, koji će izvršiti nabavu i upotrebu seruma.
6. Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje donijela slijedeće odluke:
a) za jednokratne novčane pomoći
b) za stambeno zbrinjavanje
c) za zdravstvenu zaštitu
d) za smrtne slučajeve
e) za stipendiranje- školovanje djece
f) za novčanu egzistencijalnu naknadu
7. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju financijskih sredstava općini Travnik za dodjelu financijske pomoći za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima.
8. Vlada KSB je na prijedlog Ureda za javne nabave, donijela Odluku o izboru i dodjeli ugovora (okvirnog sporazuma) najboljem ponuditelju za obavljanje vulkanizerskih usluga.
9.Vlada KSB je donijela odluku izboru najpovoljnijih ponuditelja za izvođenje radova u SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) LOT 1 – lamelirana drvena konstrukcija
b) LOT 2 – kosi krov hola
10.Vlada KSB je dala i sljedeće suglasnosti i donijela odluke:
-suglasnost na Plan javne nabave SŠ „Kreševo“ za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa,
-suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa,
-suglasnost za nabavu stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave:
a) za nabavu klupa za šalter salu
b) za nabavu garniture u čekaonici suda
-suglasnost za nabavu stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
-suglasnost za nabavu stalnih sredstava za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike,
-suglasnost na tekst Javnog poziva za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu:
a) odluka o kriterijima bodovanja za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu,
b) rješenja o imenovanju komisije za provedbu javnog oglasa za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021.godinu.
- odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja - Kantonalna uprava za branitelje,
- suglasnosti za potpisivanje Aneksa na ugovor o dodjeli revolving kredita braniteljima - Kantonalna uprava za branitelje,
- odluku o usvajanju Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i Akcionog plana za provođenje strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije KSB/KSB za period 2021.-2025.godine - Interresorno povjerenstvo za izradu strategije i akcionog plana.
11. Vlada KSB je primila k znanju Informaciju o nepotpisivanju Aneksa 3 Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Sutješčina“ općina Kreševo.
12. Vlada je donijela odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za angažiranje osoba u ekspertno povjerenstvo - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
13. Vlada je donijela odluku o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za saniranje posljedica od požara - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu.
14. Vlada je donijela odluku o raspodjeli sredstava za programe iz oblasti kulture za 2020.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
15. Vlada je donijela odluku o izdvajanju sredstava za sport za 2020.godinu- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
15. Vlada je donijela odluku o upisu studenata u akademskoj 2021./2022.godinu na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
16. Vlada je donijela odluku o davanju suglasnosti za zbrinjavanje tehnološkog viška u osnovnim školama - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.
17. Vlada je donijela odluku o izmjeni Plana nabave roba i usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2021. godinu - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

Objavljeno u Sjednice 2021

Novosti

15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
06.09.2021 Na osnovu članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Kantona ...
« Lipanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30