Kantonalni arhiv Travnik / Novosti

Na današnji dan davne 1954. godine Rješenjem Narodnog odbora gradske općine Travnik broj: 1755/54 osnovan je Gradski arhiv u Travniku. Potpisao ga je predsjednik Narodnog odbora Abdulah Maglić. Arhiv počinje sa radom pet mjeseci kasnije nakon što su dodijeljene prostorije, zapravo bivša garaža podzeća „Petar Mećava“. To je bio početak arhivske djelatnosti na području koji je tada obuhvatao travnički okrug. Arhiv od 1965. djeluje pod nazivom Arhiv srednje Bosne Travnik, a arhivska djelatnost se provodila na području 14 općina Srednje Bosne i to Bugojno, Busovača, Donji Vakuf, Glamoč, Gornji Vakuf, Kakanj, Kupres,Livno, Novi Travnik, Travnik,Vitez, Zenica, Zavidovići, Žepče.
Nakon rata i osnivanjem županije, 2001. godine, Arhiv se reorganizira u Županijski arhiv Travnik, Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima županijeske uprave Kantona Središnja Bosna. Donosi se i Zakon o arhivskoj građi u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine SBK/KSB 10/01), kojim se uređuje arhivska djelatnost i kojim Županijski arhiv Travnik dobiva zakonski okvir u svom djelovanju.
Ovo kratko predstavljanje Arhiva, je toliko šturo da se prikaže svih 70 godina obavljanja toliko značajne arhivske djelatnosti. Od osnivanja do danas, nekoliko puta je bilo prijedloga da se Arhiv zatvori, ali su se arhivski djelatnici izborili za dalji rad, dodjeljivane su i oduzimane prostorije za odlaganje arhivske građe, a financiranje arihvske djelatnosti je bilo nedovoljno, čak u određenim periodima i uskraćivano.
Međutim, zahvaljući entuzijazmu zaposlenika, njihovom profesionalnom i stručnom odnosu danas se u Arhivu nalazi oko 10 000 dužnih metara arhivske građe, podjeljenih u 535 arhivskih fondova i zbirki, na čijim temeljima su nastali brojni stučni, naučni i istraživački radovi. Kontinuirano se bavilo kulturno-obrazovnim radom, izdavanjem publikacija, prezentiranjem izložbi arhivskih sadržaja, stručnim predavanjima, suradnjom sa drugim arhivima u državi i regionu. Ipak, najbolji rezultat u ovih 70 godina je namjenska arhivska zgrada jedinstvena u Bosni i Hercegovini, projekat podržan od Vlade KSB/SBK, koji je u fazi završetka. Nakon potpunog završetka zgrade, u novom okruženju arhivska građa će biti na adekvatan način zaštićena, a i stvoreni optimalni uvjeti za rad i provođenje arhivske djelatnosti.
Uz čestitke na značajnom jubileju, posvećenosti očuvanju povijesti i kulturnog naslijeđa naše zajednice, Županijski arhiv Travnik čini se nezamjenjivim dijelom našeg društva. Njegovo djelovanje osigurava da prošlost ostane živa i dostupna budućim generacijama.