уторак, 01 септембар 2020 09:20

Сазвана XIII. сједница Скупштине Средњобосанског кантона

На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04 и 6 / 13),

С А З И В А М

XIII. сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 9.9 .2020. године
(сриједа ), с почетком у 10,00 сати, у просторијама Ј.У. Центар за културу опћине Травник у Ул.Босанска bb Травник

ДНЕВНИ РЕД

1.Информација о епидемиолошкој ситуацији на подручју Средњобосанског кантона.
2.Информација о почетку школске године у увјетима епидемије ЦОВИД-19 на подручју Средњобосанског кантона.
3. Давање сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2020.
4. Давање сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона 2020.годину.
5. Очитовање о Преднацрту Закона о вијећу запосленика.
6. Програм рада и Финансијски план Клиничког центра Универзитета у Сарајеву за 2020.годину са пројекцијама за 2021 и 2022.годину.
7. Извјештај о раду и финансијском пословању Клиничког центра Универзитета у Сарајеву за 2019.годину.
8. Извјештај о извршењу Буџета Средњобосанског кантона за период 01.01. - 31.12.2019.године.
9. Информација о провођењу оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини.
10.Информација о извршењу Оквирног закона о предшколском одгоју и образовању у Босни и Херцеговини и Платформе за развој предшколског одгоја и образовања у Босни и Херцеговини за период 2017-2022, за 2019.годину.
11.Специјални извјештај о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управама организацијама и регулаторним тијелима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине икантонима Федерације Босне и Херцеговине ( према буџетским јединицама), са изузетком полицијско - сигурносних структура.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Јосип Квасина, дипл. оец.

 

 

pristup informacijama

Search