Kantonalna uprava za branitelje

Tel: 030 518 605 | Fax: 030 503 195 | Adresa: Stanična 43, Travnik | Email: branioci@sbk-ksb.gov.ba

24.07.2020 | Zakon o novčanoj egzistencijalnoj naknadi...
04.12.2019 Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene novine SBK broj 13/18), Kantonalna uprava za bran...
08.04.2019 STRATEŠKI PLAN KANTONALNE UPRAVE ZA BRANIOCE SBK...
22.03.2016 Strateški cilj Ostvarivanje zdravstvene skrbi za brantelje i članove njihovih obitelji: Ostvarivanje banjsko-klimatskog lijećenja na temelju Zakona o...

Nadležnosti

Kantonalna uprava za branioce obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti: zaštite branilaca, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica poginulih, umrlih i nastalih branilaca i nosilaca najviših ratnih priznanja, ostvarivanje dopunskih prava branilaca; izgradnja i uređenje spomen obilježja, mezarja i grobalja, manifestacija i drugih poslova utvrđenih zakonom.