Sjednice Vlade SBK / KSB

Članak je filtriran: četvrtak, 30 Januar 2020 - Vlada SBK - KSB

U okviru četvrte tačke Dnevnog reda sa X. Sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona koja je održana danas, 30. januara 2020. godine, Skupština SBK je prihvatila Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020 za period evaluacije 2016-2018. 

Izvještaj Skupštini Srednjobosanskog kantona je prezentovao Sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Muhamed Softić.

Tokom provedbe Strategije razvoja potrebno je provesti najmanje jednu srednjoročnu evaluaciju kako bi se ključnim dionicima pružile informacije o trenutnom statusu provedbe Strategije, poduzele pravovremene mjere za uklanjanje ili ublažavanje identificiranih poteškoća u provedbi te osigurale kvalitetne ulazne informacije za sljedeći strateški dokument.

Evaluacija je provedena na temelju „Metodoloških smjernica za provedbu evaluacije strateških dokumenata“, koje je izradio ILDP, a na temelju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbe o evaluaciji strateških dokumenta u FBiH.

Specifični ciljevi srednjoročne evaluacije su:
► procijeniti relevantnost odnosno usklađenost odabranih ciljeva s utvrđenim problemima i javnim potrebama,
► utvrditi koliko se efikasno koriste resursi i finansijska sredstva, te da li se koriste u skladu s ciljevima i akcionim planovima strategije razvoja;
►efektivnost - procijeniti koliki je napredak postignut u ostvarenju odabranih ciljeva, kao posljedica intervencije, te da li je bilo neželjenih promjena i nepredviđenih posljedica;
► utjecaj - analizirati obim promjena i posljedica razvojne intervencije te usklađenost efekata sa potrebama ciljnih grupa;
► analizirati održivost promjena i efekata, te kvalitetu i prikladnost sistema upravljanja razvojem te efektivnost sistema praćenja provedbe strategije razvoja.
►kvalitetu i prikladnost sistema upravljanja razvojem te efektivnost sistema praćenja provedbe strategije razvoja

Na temelju izvršene analize i procjene, evaluacijom su se:
► identificirale uspješne aktivnosti i pristupi, te prepreke i poteškoće u provedbi strategije razvoja.
► formulisale preporuke i načini za prevladavanje identificiranih poteškoća i
► formulisale preporuke za slijedeći strateški dokument.

Objavljeno u Novosti

U okviru četvrte tačke Dnevnog reda sa X. Sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona koja je održana danas, 30. januara 2020. godine, Skupština SBK je prihvatila Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020 za period evaluacije 2016-2018.
Izvještaj Skupštini Srednjobosanskog kantona je prezentovao Sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Muhamed Softić.

Tokom provedbe Strategije razvoja potrebno je provesti najmanje jednu srednjoročnu evaluaciju kako bi se ključnim dionicima pružile informacije o trenutnom statusu provedbe Strategije, poduzele pravovremene mjere za uklanjanje ili ublažavanje identificiranih poteškoća u provedbi te osigurale kvalitetne ulazne informacije za sljedeći strateški dokument.

Evaluacija je provedena na temelju „Metodoloških smjernica za provedbu evaluacije strateških dokumenata“, koje je izradio ILDP, a na temelju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbe o evaluaciji strateških dokumenta u FBiH.

Specifični ciljevi srednjoročne evaluacije su:
► procijeniti relevantnost odnosno usklađenost odabranih ciljeva s utvrđenim problemima i javnim potrebama,
► utvrditi koliko se efikasno koriste resursi i finansijska sredstva, te da li se koriste u skladu s ciljevima i akcionim planovima strategije razvoja;
►efektivnost - procijeniti koliki je napredak postignut u ostvarenju odabranih ciljeva, kao posljedica intervencije, te da li je bilo neželjenih promjena i nepredviđenih posljedica;
► utjecaj - analizirati obim promjena i posljedica razvojne intervencije te usklađenost efekata sa potrebama ciljnih grupa;
► analizirati održivost promjena i efekata, te kvalitetu i prikladnost sistema upravljanja razvojem te efektivnost sistema praćenja provedbe strategije razvoja.
►kvalitetu i prikladnost sistema upravljanja razvojem te efektivnost sistema praćenja provedbe strategije razvoja

Na temelju izvršene analize i procjene, evaluacijom su se:
► identificirale uspješne aktivnosti i pristupi, te prepreke i poteškoće u provedbi strategije razvoja.
► formulisale preporuke i načini za prevladavanje identificiranih poteškoća i
► formulisale preporuke za slijedeći strateški dokument.

Zastupnica i predsjednica Povjerenstva za školstvo, kulturu, šport i mladež Suzana Krišto razgovarala je danas s predsjednikom Vijeća mladih ŽSB Adinom Pinjom.
Predsjednik Vijeća je čestitao zastupnici Krišto na pokrenutoj proceduri donošenja Strategije za mlade ŽSB kao i iniciranim i usvojenim izmjenama Zakona kojim su i "Mladi" prepoznati u nazivu i djelokrugu ministarstva, te zahvalio na svim zalaganjima za sustavno poboljšanje položaja mladih na prostoru ŽSB.
Također, zastupnicu je upoznao s ustrojstvom Vijeća mladih ŽSB kao i s dosadašnjim radom i aktivnostima, te s budućim planovima Vijeća mladih.

Kao glavni problem predsjednik Vijeća mladih ŽSB istaknuo je implementaciju i primjenu Zakona o mladima Federacije BiH koji je donesen 2010. godine, ali njegova primjena ni danas nije zadovoljavajuća na svim nivoima FBiH.
Zastupnica Krišto zahvalila se na iskazanoj potpori za izradu Strategije za mlade ŽSB, te iskazanoj želji za nastavak suradnje za sustavno poboljšanje položaja mladih u ŽSB.
Obećala je potporu Vijeću mladih u njihovom budućem radu naglasivši da je rješavanje problema primjene Zakona o mladima F BiH jedan od prioriteta. Istaknula je da je funkcioniranje Vijeća mladih izuzetno značajno jer se ostvarivanjem dobre suradnje između institucija vlasti i mladih ove zemlje mogu postići dobri rezultati u rješavanju problema s kojima se ova populacija susreće.

Zastupnica je istaknula da Strategija za mlade ŽSB ima izuzetno veliku važnost, osobito one mjere koje se tiču zapošljavanja i sigurnosti mladih, te poticanje razvoja vještina kod mladih ljudi kroz sve oblasti.

„Stvaranje boljeg ambijenta za život mladih u svim dijelovima ŽSB je prioritet koji moramo što prije realizirati kako bi osigurali bolje uvjete mladima za obnašanje svih pozicija u društvu kao i zaustavljanje odlaska mladih iz BiH i ŽSB"., poručila je zastupnica Krišto.

Objavljeno u Novosti - skupština

Dana, 29.1.2020.godine, u prostorijama Sabora KSB, održan je prvi sastanak Radnog tima za izradu Strategije za mlade KSB.
Strategija ze mlade dokument je institucija vlasti s programskim pristupom djelovanjima prema mladima, što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve Strategije i mjere za realizaciju ciljeva Strategije. Na razini kantona, u skladu s ustavnim nadležnostima i zakonom, Strategija obvezno sadrži programe djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora.

Zaključkom Sabora KSB formiran je Radni tim za izradu Strategije za mlade KSB koji čine predstavnici zastupničkih klubova, predstavnici resornih ministarstava, predstavnici nevladinih udruga, kantonalnih vijeća mladih, odnosno predstavnici mnogih oblasti u zajednici kako bi se definirala metodologija i koraci u izradi.
Članovi radnog tima su: Danijela Lovrić, Dajana Maros, Senad Selimović, Elvedin Mušanović, Adis Imamović, Mersiha Hamidović, Ivana Pavlović, Katarina Velte, Nusret Baručija, Jasmina Muhić, Anđela Bojanić, Anto Gavrić, Edina Alihodža, Elvira Emrović, Marijana Šafradin, Jasna Rajić, Elmir Škulj, Monika Milićević, Aldin Ljubunčić, Antina Pilić i Mersiha Poturović.
Sjednicom je predsjedavala predsjednica Radnog tima Suzana Krišo, predlagač Nacrta Strategije za mlade KSB.

Tema prvog sastanka je bila upoznavanje Tima sa metodologijom izrade strategije i razrada plana aktivnosti sa podjelom zaduženja. Diskusije su bila usmjerene na konkretne probleme, analizu stanja na području ovog kantona. U narednom razdoblju, kada će biti provedena i javna rasprava, uključit će se što veći broj mladih ljudi iz svih zajednica i različitih kategorija u izradu strategije.
Strategija iskazuje jasno i dugoročno opredjeljenje u stvaranju socijalnih uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici. Strategijom se utvrđuju osnovna načela kantonalne politike prema mladima te radni plan kojim kanton Središnja Bosna daje osnovne zadaće organima uprave za provedbu utvrđenih ciljeva.

Na temelju mjera, moći ćemo kreirati i nove Zakonske okvire koji omogućavaju ostvarivanje prava na bolje obrazovanje, stipendiranje, rad i zapošljavanje, poduzetništvo te sve oblasti u društveno-političkom angažmanu.
Sve institucije vlasti KSB trebaju zajedno raditi na poboljšanju položaja mladih. Složenost položaja i potreba mladih zahtijeva planirano, organizirano i zajednički koordinirano djelovanje različitih institucija vlasti, kao i javnih ustanova. Problemi mladih vezani su za sve oblasti života i često se prenose i prepliću iz oblasti u oblast.

Stoga je jedini objektivan put ka poboljšanju položaja mladih u KSB zajedničko djelovanje u okviru zajednički osmišljene i vođene politike prema mladima.
Radni tim za izradu Strategije za mlade ŽSB je spoj mladih, aktivnih članova našeg društva suočeni sa potrebama i problemima mladih ljudi i članova tima s bogatim iskustvom u svim oblastima društveno političkog angažmana.
Diskusije na prvom sastanku su bile usmjerene na konkretne probleme i analizu stanja potreba mladih na prostoru ŽSB.

U narednom razdoblju, kada će biti provedena i javna rasprava, uključit će se što veći broj mladih ljudi iz svih zajednica i različitih kategorija u izradu strategije
Na temelju mjera, moći ćemo kreirati i nove Zakonske okvire koji omogućavaju ostvarivanje prava na bolje obrazovanje, stipendiranje, rad i zapošljavanje, poduzetništvo te sve oblasti u društveno-političkom angažmanu.
U kantonu Središnja Bosna do sada nije kreiran ni usvojen niti jedan strateški dokument za mlade, te bi ovaj dokumet predstavljao prvu strategiju za mlade kantona Središnja Bosna.

Objavljeno u Novosti - skupština

Novosti

01.04.2020 Kantonalna uprava za branioce objavljuje:- Liste prioriteta za dodijelu stipendija djeci branilaca z...
31.03.2020 Dopuna Naredbe broj: 01-40-8-1/20-3 u vezi funkcionisanja sekundarnih / alternativnih smještajnih ka...
30.03.2020 Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju o određivanju mjera izolaci...
30.03.2020 Dopuna Naredbe br.: 041-40-8-1/20-3 za sekundarne-alternativne smještajne kapacitete potencijalno ob...
29.03.2020 Izmjena Naredbe o zabrani kretanja građana...
« Januar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31