09 Juli
2020

Saopštenje sa 48. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 47. redovne i 34. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Prijedlog dokumenta okvirnog Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2021. – 2023. godinu. Dokument okvirnog Budžeta za period 2021. – 2023. godine je kompleksan i sveobuhvatan dokument srednjoročnog planiranja u koji su uključene analize i projekcije Budžeta Srednjobosanskog kantona, nastojeći da kvalitetnije poveže raspodjelu resursa s prioritetnim politikama Vlade Kantona. Godišnji Budžet je ključni instrument Vlade i omogućava provođenje ciljeva vladinih politika kroz programe i konkretne aktivnosti. Stoga je ključni cilj srednjoročnog budžetskog planiranja, odnosno, planiranja Dokumenta okvirnog budžeta da politike Vlade Kantona usredotoči na makroekonomske, fiskalne politike i politike rashoda. U skladu s tim, Dokument okvirnog budžeta za period 2021. - 2023. godine, predstavlja prednacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu i projekcije za naredne dvije godine, odnosno pokazuje gornje granice izdataka za 2021. godinu za svakog budžetskog korisnika.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o stanju i kretanju prihoda i rashoda Budžetu Kantona za period 1. 1. do 30. 6. 2020.godine, sa usporednim pokazateljima izvršenja prihoda za isti period 2019. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava. Ovom Odlukom usvajaju se kriteriji za korištenje sredstava za ostvarivanje prava na dodjelu finansijskih sredstava privrednim i fizičkim licima sa privrednim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, kao i poslovnim subjektima, koji su imali pad 20% i više ostvarenog prometa uzrokovanog pandemijom COVID-19, u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu finansijskih sredstava. Odlukom se udvaja Program korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu finansijskih sredstava poslovnim subjektima koji su imali pad 20% i više ostvarenog prometa uzrokovanog pandemijom COVID-19, u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu.

Usvojen je i Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period 2020. – 2022. godina.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o prenamjeni sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Namjenska sredstva u Budžetu Srednjobosanskog kantona ostvarena od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta usmjeravaju se na pomoć primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, tj. podršku proljetnoj sjetvi, u cilju saniranja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa. Sredstva su osigurana u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i to:
o Sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona osigurana Tekući transferi pojedincima-za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 280.000,00 KM.
o Sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona osigurana Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 30.000,00 KM i
o Sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona osigurana na stavci Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima -za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 215.925,00 KM
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 92.955,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 15.580,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 70.402,00 KM, i kolateralni troškovi 6.973,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu za nabavku 4 (četiri) čitača čipova za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sa stavke „ "Nabavka opreme", iz Budžeta kantona za 2020.godinu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.338,80 KM (sa PDV-om) za nabavku 4 (četiri) čitača čipova za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sredstva iz ove Odluke doznačiti će se firmi „Bosna-Vet“ d.o.o. Zenica.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu za podršku u liječenju:

- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Vladimiru Štrbac iz Busovače, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Adela Skrobo iz Travnika, na ime podrške za liječenje.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za poništenje postupka za javnu nabavku ortopedskih pomagala, jer niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.
- Saglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 1, obzirom da postupak javne nabavke traje duži vremenski period sa neizvjesnim vremenom okončanja, a u cilju prevazilaženja postojećeg dana je saglasnost za potpisivanje Aneksa.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za provođenje projekta „Covid bolnice“. Cilj projekta je pripremiti dio bolnice za eventualne buduće faze ove ili sličnih pandemija. Realizacijom projekta stvorili bi se uslovi koji podrazumijevaju potpunu samostalnost dijela bolnice od ostalih kapaciteta te mogućnost nesmetanog rada redovne djelatnosti bolnice i pružanja usluga.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila koja su prvobitno izdvojena Odlukom Vlade za nabavku Enzimno vezivnog imuno-apsorbirajućeg eleja ELISA u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM. Kako je nabavka izvršena za 36.270,00 odobrava se prenamjena u iznosu od 18.730,00 KM za nabavku respiratora ili anestezioloških aparata, odnosno ovaj iznos se pridodaje već izdvojenim sredstvima za ove namjene iz Tekuće rezerve Vlade u iznosu od 150.000,00 KM.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o realizaciji zaključaka o provjeri diploma, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i predložila slijedeće zaključke:
- Predviđeni rok do 30. 6. 2020.g. iz tačke IV Zaključka prolongira se do 31. 12. 2020.g. za provjeru diploma.
- Upozoravaju se sve institucije na koje se odnosi obaveza revizije, odnosno provjere vjerodostojnosti obrazovnih isprava iz tačke I Zaključka Vlade od 3.10.2019. godine, da odmah podnesu zahtjeve na odgovarajuće adrese koje vrše provjeru.
- Vlada se obavezuje da će pristupiti rješavanju plaćanja provjere vjerodostojnosti diploma koje su stečene izvan SBK.

 

pogledano 1835 puta
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30